Gå til hovedinnhold

Dehli i demografiutvalg

Nordmenn lever stadig lengre, det fødes færre barn og det blir færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli er oppnevnt i et utvalg som skal utrede hvilke konsekvenser befolkningsendringene får for distriktene

- Anerkjennelse

Wenche P. Dehli (foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune):- Det er en anerkjennelse av Kristiansand kommune at vi blir sett og invitert inn i et arbeid som dette, sier Wenche P. Dehli.

Demografiendringene som innebærer at andelen eldre i befolkningen øke i årene fram mot 2030 og 2040, har i de siste årene vært et viktig tema.

- Vi har begrenset kunnskap om hvordan dette vil påvirke distrikts-Norge i praksis. Det er i distriktene at utviklingen slår ut først og sterkest, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Rekruttering

Flere eldre vil øke behovet for blant annet pleie- og omsorgstjenester. Når det samtidig blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist, kan det bli sterkere konkurranse om arbeidskraften i både offentlig og privat sektor.

Allerede i dag har mange virksomheter og kommuner i mindre sentrale strøk, utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

– Det er avgjørende at vi sikrer vekst og sysselsetting i distriktene, slik at innbyggerne over hele landet har et godt, lokalt tjenestetilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Norman leder

Victor Norman skal lede utvalget.

– Dette er viktige og krevende problemstillinger som vil sette sitt preg på samfunnsdebatten i årene fremover. Jeg håper at vi i utvalget vil gi kunnskap og innspill som kan bidra til at Norge også i fremtiden vil ha mange spenstige lokalsamfunn i alle deler av landet og for folk i alle aldre. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Victor Norman.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2020.

Øvrige medlemmer i utvalget er:

  • Kristian Aasbrenn, høgskoledosent, Høgskolen i Innlandet. Rendalen
  • Astri Syse, seniorforsker. Statistisk sentralbyrå. Asker
  • Jonas Stein, stipendiat, UiT – Norges arktiske universitet. Tromsø
  • Åslaug Krogsæter, rådmann Eid kommune / prosjektrådmann i nye Stad kommune. Nordfjordeid
  • Hans-Jacob Bønå, næringsdrivende. Vadsø

Kontakt for media

Helse- og sosialdirektør
Wenche P. Dehli
952 93 926

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 16.10.2019 10:58
Sist endret: 16.10.2019 11:00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?