Gå til hovedinnhold

Åpen høring - langtidsopphold

Fellesnemnda for nye Kristiansand har vedtatt å sende forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud på åpen høring. Høringsfristen er 1. november.

Bakgrunn for høringen

Alle inviteres til å spille inn i den åpne høringen. Foto: Anders Martinsen fotograferSøgne, Songdalen og Kristiansand kommune har per i dag egne separate forskrifter om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud særskilt tilrettelagt for heldøgns-tjenester. I forbindelse med etableringen av nye Kristiansand er det behov for å samle disse forskriftene med revisjon for ny forskrift gjeldende for nye Kristiansand.


Høringsfrist og høringsinstanser

Du sender ditt høringssvar elektronisk til postmottak@kristiansand.kommune.no innen 1. november 2019. Merk svaret med saksnummer 201912019 og «svar på høring Forskrift for Kristiansand kommune om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester m.m. jfr. LOV 2011-06-24-30 § 3-2a».

Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både privatpersoner og organisasjoner. Innspillene vil bli vurdert i sammenheng med eventuelle endringer av forslaget til forskrift, og vedlagt saken til bystyret.

For ytterligere detaljer, se vedlegg.

Vedlegg:

Høringsbrev   
Forskrift

Kontaktperson for media:

Lisbeth Bergstøl: 971 90 832
Arnfinn Rodal: 970 71 289

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 06.09.2019 14:16
Sist endret: 12.09.2019 11:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?