Gå til hovedinnhold

– Framoverlent kommune

Helseminister Bent Høie kaller Kristiansand en framoverlent kommune. – Vi etablerer fremtidens helsetjenester nå, sier helse- og sosialdirektør Wenche P Dehli.

Primærhelseteam

Statsråd Bent Høie hjemme hos Gunhild Berntsen (88) som får hjelp av Kristiansand kommunes primærhelseteam og ny teknologi for å konsultere fastlegen sin. Foto: Svein Tybakken

– Det er svært hyggelig at helseministeren legger merke til hva vi gjør i Kristiansand. Han står selv bak et av de mest vellykkede pilotprosjektene vi er med og prøver ut, nemlig ordningen med primærhelseteam. Bent Høie var svært glad for de positive effektene av pilotprosjektet ved Sørlandsparken legesenter

Slik kommenterer helse- og sosialdirektør Wenche P Dehli helseminister Bent Høies besøk i Kristiansand 6. september for å bli orientert om kommunens satsing innen helsesektoren. Dehli fulgte statsråden både til Sørlandsparken, Sørlandet sykehus og Strømmehaven. 

– En ny rapport fra Folkehelseinstituttet viser at pasienter med langvarige helseproblemer er minst fornøyd med fastlegeordningen. For å ivareta nettopp disse pasientene, har regjeringen satt i gang et forsøk med primærhelseteam. Det innebærer at fastlege, sykepleier og helsesekretærer samarbeider tett om pasientene. Sørlandsparken legesenter i Kristiansand er med i forsøket, og resultatene hittil er veldig gode, sa Bent Høie i forbindelse med sitt Kristiansand-besøk.

Mindre tvang, bedre oppfølging

Helseminister Bent Høie har bestemt at prøveordningen med primærhelseteam videreføres i to år. Det er både pasient Gunhild Berntsen og daglig leder for primærhelseteamet og sykepleier, Trine Sandnes, strålende fornøyd med. Foto: Svein Tybakken

– Primærhelseteamet har hatt et spesielt fokus på pasientgrupper med sammensatte helseutfordringer og de som lever i bofellesskap. Samarbeidet med beboere og personalet er veldig godt, noe som blant annet har resultert i drastisk nedgang i bruk av tvang. Når helsepersonell kommer til institusjonen, slipper man bruk av transport, ventetid og innleie av ressurser. Og ved bruk av ny teknologi videosamtaler, kan fastlegen i samarbeid med primærhelseteamets utsendte gjøre nødvendige vurderinger fra sitt kontor. På denne måten er også oppfølgingen av denne pasientgruppen blitt mye bedre. Vi etablerer fremtidens helsetjenester nå, sier helse- og sosialdirektør Wenche P Dehli, som også forteller at ny teknologi skal innføres i hjemmesykepleien, basert på de positive erfaringene i primærhelseteamet.

Tenker nytt

Seksjonsleder Benedicte Severinsen hadde en lydhør helseminister Bent Høie på besøk ved akuttmedisinsk seksjon på Sørlandet sykehus. Her blir han inngående orientert om seksjonens vanskelige forhold for både pasienter og ansatte. Til høyre står direktør ved Sørlandet sykehus HF, Nina Mevold. Foto: Svein Tybakken

– Kristiansand er en framoverlent kommune, som evner å tenke nytt og fremtidsrettet. Det gjelder både forslaget om mulig samlokalisering av legevakten og sykehusets akuttbygg, og satsingen på Strømmehaven omsorgsboliger for personer med demens, understreket helseminister Bent Høie under sitt besøk 6. september.

Statsråd Bent Høie fikk også en omvisning på anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen (AIO) på Sørlandet sykehus. Her blir han orientert om de trange og uholdbare forholdene av AIO-sjef Grete Kruger Erdvik og enhetsleder Grethe Abusdal (t.h.). Bak skimtes sykehusdirektør Nina Mevold. Foto: Svein Tybakken– Statsråd Høie fikk både se og høre at Sørlandet sykehus i Kristiansand har akutt behov for nytt akuttmottak og intensivavdeling. I arbeidet med kommunens utvikling av helsebyen Eg har vi sett på strategisk samling av all akuttmedisinsk kompetanse i nytt bygg. Siden det også haster for kommunen å få ny legevakt, ser vi på om kommunen kan bygge dette tidligere enn Helse Sør-Øst finner det mulig, sier Wenche P Dehli.

Helseminister Bent Høie sa under besøket på Sørlandet sykehus at det ikke er noe formelt til hinder for at Kristiansand kommune står for utbyggingen av nytt akuttbygg, som sykehuset så kan leie seg inn i.

Strømmehaven

Prosjektleder Ilse van Lingen (t.v.) og enhetsleder Heidi Mitchell viser helseminister Bent Høie rundt på byggeplassen til Strømmehaven. Bofellesskapet skal stå ferdig om et års tid. Foto: Svein Tybakken

– Helseministeren har stor sans for Strømmehaven som moderne bo-konsept for demente som trenger heldøgns omsorgstjenester. Det går rett inn i regjeringens plan for et mer demensvennlig samfunn. Modellen skal sikre et godt og verdig liv når en blir gammel. Beboerne skal slippe å leve i institusjonspreget miljø, men heller finne stor grad av hjemlig atmosfære i gode bygninger og uteområder. Det legges også til rette for samfunnsdeltagelse og bevegelsesfrihet. Visjonen for Strømmehaven er «Fortsette å leve livet på mitt vanlige vis», sier helse- og sosialdirektør Wenche P Dehli.

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P Dehli, sammen med helseminister Bent Høie og ordfører Harald Furre under statsrådens besøk for å få bedre innsikt i helse- og omsorg-satsingen i Kristiansand. Foto: Svein Tybakken

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 19.09.2019 07:40
Sist endret: 19.09.2019 08:40

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?