Vaksinering av 12- til 15-åringer

IMG_9501.JPG

Det er nødvendig med nytt samtykke fra begge foreldre før andre dose for barn under 16. Foto: Kristiansand kommune 

Gruppen anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Barn/ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser.

Anbefales oppfriskningsdose med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose. 

Bestill time på helsenorge.no, på telefon eller møt på drop-in.

Drop-in eller timebestilling

Bestill time på helsenorge.no, på telefon eller møt på drop-in på onsdager.

Vaksinering er frivillig og gratis. Ungdommer i denne aldersgruppen får vaksinen fra Pfizer. FHI har valgt Pfizers vaksine fordi det er den vaksinen en har mest erfaring med. Det er ikke mulig å velge en annen vaksine. 

Les mer om vaksinen her.

Samtykke

Vaksinering er frivillig. De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For barn som får tilbud om koronavaksine men ikke enda har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering.

Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Barn og ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet, og deres egen mening skal legges vekt på. 

Det må gis nytt samtykke dersom barnet skal ha dose 2. Samtykke som tidligere er gitt er ikke gyldig for to doser. 

Minst en av de foresatte må være med. Både foresatt(e) og den som skal vaksineres, må ha med legitimasjon med fødselsnummer og bilde. Utgått pass er gyldig ID i denne sammenhengen.

Hvis bare én foresatt blir med, må den foresatte som møter ha med et skriftlig samtykke fra den andre foresatte.

Samtykket kan enten være på papir eller på e-post, og skal vises fram når dere møter til vaksineringen.

Samtykkeskjema

Anbefalt av FHI

Vaksinasjon av barn og unge - FHI 

  • Alle som skal vaksineres må være friske og uten forkjølelsessymptomer.