Gå til innhold Hopp til søk
 

Ledsagerbevis

Dersom du har ledsagerbevis, kan du ta med en ledsager gratis på en rekke kultur- og fritidsarrangementer. Du betaler inngangsbilletten, mens din ledsager slipper inn gratis.

Ordningen gjelder for alle kultur- og fritidstiltak i regi av Kristiansand kommune, samt en rekke andre tilbud (teater, konserter,sportsarrangementer etc).

Hvem kan være ledsager?

Den som har ledsagerbevis bestemmer selv hvem som skal være ledsager. Det trenger ikke være en fast støttekontakt, men kan like gjerne være et familiemedlem eller en venn. Ledsageren kan selvsagt være forskjellige personer fra arrangement til arrangement. 

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Alle som har en lidelse eller en funksjonshemning som gjør at de må ha hjelp til å være med på et arrangement kan søke. Søkeren må være fylt 8 år. Ordningen gjelder ikke for midlertidige funksjonshemninger.

Kan trygdede få ledsagerbevis? Du får ledsagerbevis etter sosiale og helsemessige behov, og ikke ut fra økonomisk situasjon. Trygdekort og honnørkort brukes som vanlig, uavhengig av ledsagerbeviset.

Slik søker du

Her finner du søknadsskjema

 • Side en skal fylles ut av søker, evt. søkerens foresatte/hjelpeverge.
 • Side to skal fylles ut av en som kjenner søkeren godt. Det kan være forsatte, primærkontakt, primærlege, boveileder mv. 

Når skjemaet er fylt ut, sendes det sammen med bilde til: Kristiansand kommune, Servicetorvet, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Ta kontakt med Servicetorvet, Rådhusgata 18, tlf. 38 07 50 00, mellom kl. 08.00 - 15.30 mandag til fredag, dersom du lurer på noe.

Her er noen av stedene du kan bruke ledsagerbevis:

 • Kristiansand kanonmuseum
 • Aquarama
 • IK Våg
 • IK Start
 • Idda Ishockey
 • KIF håndball
 • Kilden
 • Kristiansand Dyrepark (dagtid og kveldsshow)
 • Kristiansand kino
 • Kristiansand Turnforening
 • Nettbuss (Kristiansand)
 • Vest Agder Fylkesmuseum

Hvem bestemmer om en person får ledsagerbevis?

Det er et eget utvalg som behandler søknader om ledsagerbevis. Utvalgets medlemmer har taushetsplikt, og er satt sammen av representanter fra kommunen og Rådet for funksjonshemmede.

Det går an å klage på avslag om ledsagerbevis til kommunens Klagenemnd. Kontakt Servicetorvet for mer informasjon.
 

Aktuelt og nyttig

Kontaktinformasjon:

Servicetorvet
Rådhusgata 18
Åpningstider: kl. 08.00 -15.30
Tlf: 38 07 50 00

Eksterne lenker