Gå til innhold Hopp til søk
 

Vei og veitrafikk

På denne siden finner du informasjon om veier, trafikk, parkering, veivedlikehold, veiprosjekter, tilgjengelighet m.m. Bildet viser morgentrafikken i Kristiansand, hvor alle typer trafikanter møtes på vei til og fra jobb, Anders Martinsen fotografer.

  • Spørsmål om kommunale veier stiles til Kristiansand kommune, Servicetorvet Teknisk, telefon 38 07 50 00. Utenfor kontortid rettes henvendelser til vakthavende oppsynsmann, telefon 38 02 93 63.
  • Spørsmål om riks- og fylkesveier stiles til Statens vegvesen, region Sør, telefon 815 48 000. Se vegvesenets hjemmeside for nærmere opplysninger.