Gå til innhold Hopp til søk
 

Skatter og avgifter

Her finner du lenker til sider med informasjon om kommunale avgifter og gebyrer, bompenger, eiendomsskatt og skatt for næringsdrivende og privatpersoner.

 

Kommunale avgifter og gebyrer 

Dette er ei samleside med lenker til sider hvor du finner priser på alle kommunale tjenester.

Det offentliges ansvar i forhold til skatt er todelt.

Hovedoppgavene til kemneren er innkreving og regnskapsføring av offentlige skatter og avgifter, samt veiledning og kontroll av arbeidsgivere. I tillegg står kemneren for innkreving av kommunale krav og avgifter.

Skatteetaten, som er statlig, har ansvar for behandling av selvangivelsen med vedlegg, beregning av utlignet skatt og utstedelse av skattekort. Innkreving av merverdiavgift, beregning og innkreving av avgift på arv og gaver

Informasjonen om skatt er delt i to områder, basert på om du er næringsdrivende eller privatperson.