Gå til innhold Hopp til søk
 

Skatt privatpersoner

Det offentliges ansvar i forhold til skatt er todelt.

Hovedoppgavene til kommunens kemnerkontor er innkreving og regnskapsføring av offentlige skatter og avgifter, samt veiledning og kontroll av arbeidsgivere. I tillegg står kemnerkontoret for innkreving av kommunale krav og avgifter.

Skatteetaten, som er statlig, har ansvar for behandling av selvangivelsen med vedlegg, beregning av utlignet skatt og utstedelse av skattekort. Innkreving av merverdiavgift, beregning og innkreving av avgift på arv og gaver