Gå til innhold Hopp til søk
 

Privatperson


Har du inntekt eller formue vil du være skattepliktig. Skatten innbetales ved at lønnsutbetaler/arbeidsgiver trekker deg i lønn (forskuddsstrekk) eller ved at det skrives ut forskuddsskatt.

Skattekort

Hvor mye arbeidsgiveren din skal trekke deg i skatt står på skattekortet. Det er ditt ansvar at skattekortet er riktig. Vil du trekke mer enn det som står på skattekortet, kan arbeidsgiveren gjøre dette uten at du trenger å søke om nytt skattekort. Hvis skattekortet har for høyt trekk, kan du søke om nytt skattekort (arbeidsgiveren kan ikke trekke mindre enn det som er angitt på skattekortet).

Selvangivelse og ligning

For at skattemyndighetene skal kunne beregne riktig skatt er det viktig at selvangivelsen din er riktig. Selvangivelsen skal leveres til skattekontoret (Skatt sør).

Tilleggsforskudd


På selvangivelsen er det en foreløpig beregning av skatten. Hvis du ønsker kan du betale inn ekstra skatt (tilleggsforskudd), slik at du slipper å betale rentetillegg på eventuell restskatt.

Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai, men fordi 31. mai 2014 er en lørdag, blir betalingsfristen mandag 2. juni. Hvis betalingen skal registreres som tilleggsforskudd, må du bruke KID-nummer for tilleggsforskudd og riktig inntektsår (det året skatten gjelder).

Beløp som er innbetalt som tilleggsforskudd etter fristen, blir behandlet som forskudd på restskatt ved det kommende skatteoppgjøret eller tilbakebetalt før skatteoppgjøret.

Les mer om restskatt og rentetillegg.

Skatteoppgjør


Når selvangivelsene er behandlet vil du motta skatteoppgjøret. Skatteoppgjøret viser om du har betalt nok skatt (ev. har penger til gode ) eller om du må betale mer (restskatt). Hvis du har penger til gode, vil dette bli overført din konto (kontonummer står på skatteoppgjøret) så raskt som mulig etter at skatteoppgjøret er lagt ut.

Klage på skatteoppgjøret


Hvis du mener at skatteoppgjøret ditt er feil, må du sende skriftlig klage innen gitte frister. Klagen skal sendes skattekontoret eller kemnerkontoret avhengig av hva den gjelder. Les mer om hvordan du klager og hvor klagen skal sendes.

Vær oppmerksom på at selv om du klager på skatten skal restskatten betales ved forfall.

Betaling av skatt


Skatten må betales ved forfall. Betaler du for sent påløper det forsinkelsesrenter. Hvis skatten ikke betales vil kemnerkontoret kreve inn (tvangsinnfordre) pengene. Utsettelse med betaling av skatt eller andre betalingsordninger innvilges bare unntaksvis. Les mer om betalingsvansker.

Mine krav og betalinger


Tjenesten Mine krav og betalinger (Altinn) gir deg en oversikt over gjeld, tilgodehavende og inn-/utbetalinger mellom deg og skatteoppkreveren:

inn- og utbetalinger mellom deg og skatteoppkreveren
krav som er under fire år gamle, samt eldre krav dersom de fortsatt ikke er betalt
betalingsdetaljer for krav og inn- og utbetalinger
Du vil ikke se forskuddstrekk (skattetrekk i lønn fra arbeidsgiver) i denne oversikten. Vær også oppmerksom på at det kan ta et par dager før eventuelle innbetalinger er tilgjengelig i oversikten over inn-/utbetalinger. Dersom du mener det er feil eller uoverenstemmelser i din oversikt, må du ta kontakt med Kemnerkontoret.