Gå til innhold Hopp til søk
 

Natur og miljø

Her finner du informasjon om natur og miljøforhold, som i hovedsak håndteres av by- og samfunnsenheten, miljørettet helsevern og parkvesenet.

Båndtvang

Det er båndtvang i perioden 1. april til 20. august. Det betyr at hunder alltid skal holdes i bånd.

Sjøfuglene hekker

Foto: Asbjørn LieI perioden 15. april til 15. juli er det ikke lov å gå i land på sjøfuglreservater. Det er heller ikke lov å kjøre båten nærmere land enn 50 meter fra reservatene. Grunnen er at sjøfuglene hekker og trenger ro i denne tiden.

Les mer og se kart som viser hvor reservatene er.

Mange friluftsområder

Kristiansand er en bykommune, men har rikelig tilgang på natur og friluftsliv. I Kristiansand har vi 27 tilrettelagte badeplasser, syv lysløyper, milevis med turstier, en skjærgård med hundrevis av øyer og holmer, og store skoger og vann som omkranser byen. Med andre ord, vi har friluftsområder for enhver smak. Vi har også mange store og små parker, et vell av fargerike blomster i gater og parker gjennom hele sommersesongen, mange hundre lekeplasser og løkker, skolegårder bygd som aktiviserende nærmiljøpark og trygg møteplass. Dette gjør byen ekstra attraktiv for både fastboende og tilreisende.

Framtidens byer

Kristiansand deltar i det nasjonale prosjektet Framtidens byer som har som hovedmål å redusere klimagassutslipp og skape godt bymiljø. Alle enheter i kommunen er miljøsertifisert, og vi ønsker at flere private virksomheter skal miljøsertifisere seg. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som ble utviklet i Kristiansand. Stiftelsen har sitt hovedkontor i vår by.

Kristiansand er en av de beste sykkelbyene i Norge, og det satses målbevisst på sykkel som miljøvennlig fremkomstmiddel. Les mer om satsingen i Kristiansand her

Historikk – Miljøbyen Kristiansand 

Kristiansand var en av fem miljøbyer i Norge gjennom miljøbyprogrammet på slutten av 1980-tallet og i 1990-årene. Miljøbyen Kristiansand innførte kildesortering for avfall, bygget renseanlegg for alle bydelene, bidro til at Otra ble ren, sikret mange nye øyer og holmer til allmennnheten (Skjærgårdspark) og bygget opp den nasjonale sertifiserigsordingen Miljøfyrtårn. I det nye årtusen er miljøinnsatsen også rettet mot trafikk og bærekraftig arealutvikling.

Miljøinformasjon

Kommunene har plikt til å sørge for informasjon om miljøet for at den enkelte skal kunne bidra til vern av miljøet, og sikre seg selv mot helse og miljøskade. Se Lov om rett til miljøinformasjon.

Den som ønsker mer informasjon om ulike forhold som har betydning for miljøet kan finne dette på nettsidene for Miljøstatus-Vest-Agder. Her vil man finne kart og spesifikk informasjon for Kristiansand.