Gå til innhold Hopp til søk
 

Næring

Kristiansand er Sørlandets hovedstad, og tilbyr både spennende arbeidsplasser og et rikt kulturliv i idylliske omgivelser. Byen er Norges femte største by, og ønsker å være blant de storbyene som har høyest vekst i verdiskapning målt per innbygger.

Bilde viser Elkem Solar's fasjonable beliggenhet

Kristiansand har i flere århundrer vært en viktig havneby langs norskekysten, og har drevet med skipsbygging og industriarbeid siden 1800 tallet; CB 1859, Elkem 1904, Xstrata 1910 og Hennig-Olsen 1924 for å nevne noen.

Sammenliknet med andre fylker ser vi en svært forskjellig utvikling i industrien. I følge Telemarksforskning - Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kristiansandsregionen - har Telemark har hatt en nedgang på 4211 industriarbeidsplasser fra 2000-2009. Aust-Agder har i likhet med Telemark hatt nedgang, mens Vest-Agder har hatt en økning på 551 industriarbeidsplasser i samme periode. Dette har gitt positive ringvirkninger på Kristiansandsregionens (og Agder-fylkene forøvrig) øvrige næringsliv, som igjen har vært med på å bidra til årlig befolkningsvekst i regionen.

I dag er det over 4000 ansatte i prosessindustrien og materialproduksjon, og over 7600 ansatte innen offshorenæringen (gjennom næringsklyngen NCE NODE). Antall bedrifter, store og små, nasjonale og internasjonale bedrifter har hatt en voldsom vekst i regionen: I tillegg til de nevnte, bør også National Oilwell Varco, Vetro Solar, Aker Solutions, Elkem Solar, Alcoa, GE Health Care, Siem Offshore, Viking Supply og Metallkraft AS nevnes. Enda flere bedrifter kunne ha blitt nevnt, men fellesnevnere er at de alle har bidratt til at regionen har blitt Norges største eksportregion av behandlede varer. Tall fra SSB viser at Vest-Agder fylke eksporterte varer for  29,5 milliarder kroner; av de var hele 29 milliarder kroner fra behandlede varer 

Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Kristiansand samarbeider om næringspolitikken med Knutepunkt Sørlandet kommunene: Birkenes, Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla, og har en felles strategisk næringsplan for 2008-2011.  

Det er nå i gang et arbeid for å lage en ny strategisk næringsplan for de samme kommunene. Planen er utviklet som et strategisk og langsiktig overordnet dokument, basert på en analyse av byregionens næringsutvikling, utfordringer og potensialer. Vi har også fått viktige innspill fra sentrale næringsaktører, universitetet, forskningsinstitusjoner og andre utviklingsaktører underveis i planarbeidet. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har i tillegg gitt et samlet innspill.

Næringsarealer

Kristiansand kommunes næringsarealer og næringsbygg forvaltes av Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS). KNAS tilbyr etablerte og nye virksomheter klargjorte næringsarealer, både lokalt i Kristiansand, men også regionalt i kommunene rundt Kristiansand.
På selskapets hjemmeside finner du informasjon om hvilke næringsarealer som tilbys i markedet og kontaktinformasjon.

Drivkraft i regionen

Som landsdelssenter er Kristiansand en drivkraft i regionen og kommunen må være en tydelig aktør og pådriver på arenaer som fremmer langsiktig vekst og verdiskaping. 
 
Kommunale midler til næringsformål

Bystyret har vedtatt retningslinjer for bruk av midler til næringsformål. Kommunen prioriterer kompetansehevende prosjekter rettet mot flere bedrifter og samarbeidsprosjekter eller kjøp av konsulenttjenester som fremmer vekst og verdiskaping. 

Kulturbasert næringsutvikling

Vi ønsker at flere kan leve av kulturbaserte næringer her i byen, noe som vil gi et godt bidrag til befolkningens ønske om mangfoldige opplevelser. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med personer som har ideer til etablering av næringsvirksomhet basert på et kulturellt innhold.  Vi er åpne for å diskutere muligheter, kanskje kan vi bidra med noen kroner i en søke- og letefase. Eller rett og slett hjelpe deg med forhåpentlig gode råd.

 

 
Kontaktpersoner

Næringsrådgiver Valborg Langevei,
tlf. 38 10 28 06 / 992 19 474
Send E-post

Internasjonal rådgiver / næringsrådgiver
Øyvind Lyngen Laderud
tlf. 38 10 29 80 / 476 48 492
Send E-post

Internasjonal rådgiver / næringsrådgiver
Lukas Wedemeyer,
tlf. 901 97 222
Send E-post

 

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og jobbe i Kristiansand?
Sjekk www.kristiansand.no.

lenke til www.kristiansand.no