Gå til innhold Hopp til søk
 

Høyere utdanning

Høyere utdanning omfatter universitet og høgskoleutdanning. Den bygger vanligvis på eksamen fra treårig videregående opplæring.

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Agder (UiA) har 10 000 studenter, 1000 ansatte og mer enn 150 ulike studier. Tallet på forskere og stipendiater er økende. UiA er et ungt universitet som er nyskapende og innovativ og i samarbeid med lokalt næringsliv er det bygd opp ledende forskningsmiljøer, blant annet innen fornybar energi. Besøk universitetets hjemmeside for mer informasjon.

Handelshøyskolen BI

Styret ved Handelshøyskolen BI har vedtatt å flytte virksomheten ved BI Kristiansand til sine øvrige avdelinger. Fra og med høsten 2015 blir det ikke tilbudt kurs Kristiansand.
Siste mulighet for opptak av 2. og 3. års heltidsstudenter til BI Kristiansand var høsten 2013.

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Mediehøgskolen tilbyr studier innen journalistikk, kommunikasjon, livssyn og interkulturell kommunikasjon. Skolen er mest kjent for sitt studietilbud i journalistikk og omkring 20 prosent av norske journalister er utdannet på Mediehøgskolen Gimlekollen.

Ansgar Teologiske Høgskole

Ansgar Teologiske Høgskole har studier i religion, musikk og psykologi.

Noroff

Noroff Kristiansand tilbyr bachelor i interaktive medier og digital etterforskning.

Samordna opptak

Alle høgskoler og universiteter har samordna opptak. Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om søknadsfrister.

Vil du vite mer om studietilbudet på de ulike høgskolene og universitetene i Norge, finner du mye nyttig informasjon på utdanning.no

Fagskole

Fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Udanningen er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.

Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer. Se lenker til høyre på siden.