Gå til innhold Hopp til søk
 

Barnehageplass

Du søker om barnehageplass på Foreldreportalen. Der kan du også

  • svare på tilbud om plass
  • si opp barnehageplass
  • få oversikt over ledige plasser

Klikk deg inn på foreldreportalen 

Besøk Servicetorvet i Rådhusgata 18 hvis du trenger hjelp til å søke på Foreldreportalen.

Hovedopptak 2014

Søknadsfrist for hovedopptaket 2014/2015 var 1. mars 2014.

Tilbud om barnehageplass publiseres på Foreldreportalen, og varsles på e-post og sms. Tilbudene besvares på Foreldreportalen.

Tilbud om barnehageplasser er publisert på Foreldreportalen, og skal besvares på Foreldreportalen. Ved å takke ja til tilbudet bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter.

Foreldre som har lavere inntekt enn kr. 200 000 kan søke redusert foreldrebetaling.

Alle søkere med rett til plass som ikke har plass fra før vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august, tilbud kan om nødvendig bli publisert helt fram til august.

Søkere som har plass fra før må si opp plassen som ikke skal benyttes når ny plass er tildelt. Plassen sies opp elektronisk på Foreldreportalen.

Søkere som ikke får tildelt sitt 1. eller 2. valg har rett til å klage. Se orientering om klageadgang til høyre på denne siden.

Barnehageloven § 12a Rett til plass i barnehage:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.  Barnet har rett til barnehageplass i kommunen der det er bosatt.

Dette innebærer at alle barn som kommer innenfor lovens definisjon har rett til plass i en barnehage i Kristiansand kommune. Det innebærer ikke rett til plass i en spesifikk barnehage, og heller ikke rett til plass i en spesifikk bydel.

Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene kan det bli tildelt plass i en annen barnehage.

Søkere som ikke får tildelt sitt første ønske oppfylt kan bli satt på venteliste til denne barnehagen. Øvrige ønsker slettes når plass er tildelt. Når søker har fått tildelt plass er retten til plass oppfylt. Dette gjelder uavhengig av om det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker beholder sin plass på ventelisten til sitt 1. valg.

Dersom det søkes oppstart senere enn august  2014 gjelder retten til barnehageplass fra august 2015. Det samme gjelder for barn som fyller ett år senere enn august 2014, søknader som mottas senere enn 1. mars, samt ved flytting til Kristiansand senere enn august 2014.

Samordnet opptak

Alle barnehager i Kristiansand samarbeider om opptaket.

Private barnehager

Opptakskrets skal fremgå av barnehagens vedtekter.

Kommunale barnehager

Opptakskrets er barn bosatt i Kristiansand kommune.

Vedtekter for kommunale barnehager