Gå til innhold Hopp til søk
 
Jegersberg gård.

Jegersberg gård.

Vurderer å kjøpe Jegersberg gård

7. juni behandler kommunalutvalget saken om kommunen skal kjøpe Jegersberg gård. I over ti år har kommunen forsøkt å sikre seg gården. Et resultat kan bli at mennesker får en ny start i livet.

Kommunens administrasjon har kommet til enighet med en avtale med dagens eiere, og presenterer nå denne avtalen for politisk behandling. Hensikten med kjøpet da prosessen startet for over 10 år siden, var først og fremst  å sikre seg tomta for fremtiden.

Kommunen vil med et kjøp sikre 50 dekar med en unik beliggenhet mellom byen og bymarka. Kjøpesummen er satt til 18 millioner kroner pluss dokumentavgift og gebyrer.

Gjennomgått avrusning

Nå åpner en ny kommuneplan for offentlige formål rundt gårdsanlegget. Helse- og sosialdirektøren ønsker å etablere et regionalt rehabiliterings- og kompetansesenter for rusmiddelavhengige på stedet.

- Vi ønsker å skape et godt rehabiliteringstilbud. Vi vil gi flere en sjanse til å komme tilbake i aktivitet og et normalt liv. Det er godt for den det gjelder, og det er godt for samfunnet både økonomisk og på andre måter, sier helse- og sosialdirektør Lars Dahlen.

Den enkelte bruker har gått gjennom avrusning før vedkommende kommer til senteret. Tilbudet blir rettet mot personer som vil leve rusfritt og bruke tid på å kvalifisere seg til yrkeslivet. Målet er at brukerne blir uavhengige av hjelp og kan forsørge seg selv og sin familie.

Samarbeidsprosjekt

Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og de seks andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet, Sørlandet sykehus, Kirkens bymisjon, Flere samarbeider om et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere. Jegersberg gård er etter Larsd Dahlens vurdering, et godt alternativ for lokalisering. F.v. Tobbi Kvaale fra avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus, Wenche Rønning ved Kirkens Bymisjon, Erik Rostoft fra Sørlandsparken Næringsforening, helse- og sosialdirektør Lars Dahlen og Erik Torjussen fra A-larm.brukerorganisasjonen A-larm og næringslivsaktører i Kristiansand.  Det bygger på en modell fra italienske San Patrignano som har gitt svært gode resultater. Du kan lese mer om det planlagte senteret her.

 

På bildet er representanter for samarbeidspartnerne: F.v. Tobbi Kvaale fra avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus, Wenche Rønning ved Kirkens Bymisjon, Erik Rostoft fra Sørlandsparken Næringsforening, helse- og sosialdirektør Lars Dahlen og Erik Torjussen fra A-larm.

Rus- og medikamentfritt

Gården er i dag brukt blant annet av hesteinteresserte som leier stallplass. Området er også populært blant turgåere, og Dahlen er forberedt på at noen kan være bekymret for å få et  rehabiliteringssenter på Jegersberg gård.

- Det er viktig at folk vet at tilbudet vi ønsker gi på rehabiliteringssenteret er rus- og medikamentfritt. Deltakerne har gått gjennom avrusning før de kommer til gården. Nå håper vi at alle viser raushet og forståelse for disse som har tatt en beslutning om å komme tilbake til jobb, til sine familier og samfunnet, sier Dahlen.

Jegersberg gård kan etter ombygging i første omgang ta imot 10 beboere. Erhverv, ombygginger og utbedringer finaniseres gjennom Husbankens ordninger.

Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Vest-Agder har støttet prosjektet med penger, og det er betydelig interesse og forventinger til rehabiliteringssenteret både regionalt og på landsplan.

På lengre sikt har Universitetet i Agder signalisert sto interesse for området. Stikkord er forskning, uteundervisning og idrett. 

Saken behandles politisk første gang  i kommunalutvalget 7. juni.  Deretter i bystyret den 8.  juni.

Kontaktperson for media:

Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen: 911 51 406