Gå til innhold Hopp til søk
 
Fra

Fra "Den som hører får se" med Eirik Raude, Boya Bøckman og Kristiansand symfoniorkester i juni 2011. Arrangementet var en del av forrige års kulturelle skolesekk. Foto: Tarjei Fjørtoft.

Den kulturelle skolesekken søker kreative sjeler

Søknadsfristen for produksjoner for skoleåret 2012-2013 er 1. november.

- Alle elever i Kristiansand får minst to tilbud hvert skoleår fra Den kulturelle skolesekken, sier Tarjei Fjørtoft, leder for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Kristiansand kommune.

Det er nærmere 10 000 elever i grunnskolen i Kristiansand, slik at nedslagsfeltet er bredt og treffer mange. Nå nærmer søknadsfristen seg og Fjørtoft etterlyser søkere som kan tenke seg å bidra med innhold i neste års kulturelle skolesekk.

- Vi har rundt 30 produksjoner i året og har nå en søknadsfrist ute for de som ønsker å være med og lage neste års program. For å få dette til er vi avhengige av gode produsenter og kunstnere, sier han.

Søknadsfristen er satt til 1. november 2011.

Søknadsskjema: Søknadsskjema for DKS-kulturprodusenter 2012/2013

Om den kulturelle skolesekken
DKS ønsker å gi skolene et bredt tilbud innen alle kunstneriske kategorier som musikk, teater, visuell kunst, litteratur og kulturarv. Det kan være museumsbesøk, skrivekurs i klasserommet, teaterforestillinger eller turer ut i kulturlandskapet. Arrangementene foregår i skoletiden. Det er kultursektoren som har ansvaret for å lage programmet og skolene har ansvaret for deltakelsen.

Søknadene blir behandlet av DKS-administrasjonen og en faggruppe med kulturkontakter, kunstnere og folk fra kultur- og oppvekstsektoren.

Den kulturelle skolesekken er kjernen i regjeringens kulturpolitikk for barn og unge. Den gir gratis møter med den profesjonelle kunsten til alle elever i landet.

Mål og prinsipper for satsingen er nedfelt i Stortingsmeldingen "Kulturell skulesekk for framtida" Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008).

Kontakt
Tarjei Fjørtoft, DKS Kristiansand kommune
Telefon: 38 14 87 40 / Mobil: 977 17 935

Fra "Jeger og samlere i steinalderen" med Trond Ole Bertelsen, Friluftsaktiviteter, i mars 2011. Foto: Tarjei Fjørtoft.

Den kulturelle skolesekken forrige skoleår: "Jegere i steinalderen" med Trond Ole Bertelsen, Friluftsaktiviteter, i mars 2011. Foto: Tarjei Fjørtoft.