Gå til innhold Hopp til søk
 

Mangler 50 lekdommere

Kristiansand bystyre skal utnevne 200 ekstra lekdommere til Kristiansand tingrett for perioden 1. november 2010 og ut 2012.  Siden begynnelsen av august har 150 meldt seg til tjeneste.

En lekdommer er en ikke-juridisk-utdannet person som sammen med fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker i tingretten.

Det ble valgt lekdommere til både tingretten og lagmannsretten i 2007. Men nå er det behov for å gjøre et ekstraordinært valg av flere lekdommere til tingretten.  Én grunn er at tingretten behandler flere saker. En annen grunn er at flere lekdommerene enn tidligere søker fritak.

Kristiansand kommune ønsker å høre fra deg som har forslag til kandidater, eller som selv har lyst til å gjøre en viktig samfunnsinnsats på dette området. Som lekdommer til tingretten kan du regne med å bli innkalt to ganger i året.

Det stilles visse krav til hvem som kan velges. Blant annet må du være fylt 21 år og være under 70 år 1. mai i år.

De som velges skal være alminnelige, hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet og som gjenspeiler alle samfunnslag og aldersgrupper. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

www.domstol.no finner du detaljert informasjon om hva en lekdommer gjør.

Du kan også kontakte formannskapskontoret på 38 07 50 40/41 eller post.formannskapskontoret@kristiansand.kommune.no

Forslag på navn sendes skriftlig til
Kristiansand kommune
Formannskapskontoret
Postboks 417, Lund
4604 Kristiansand 

Fristen for å komme med forslag er senest 6. oktober 2010.

Forslagene må ha med opplysninger om navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, stilling og yrke.