Gå til innhold Hopp til søk
 

Telefonvarsling ved vannproblemer

Da vannledningen i Vågsbygd sprang lekk tirsdag 17. januar ble mange abonnenter varslet om dette på telefonen.

Ingeniørvesenet har et system for telefonvarsling til alle innbyggere når det oppstår akutte driftsforstyrrelser i vannforsyningen. For at ordningen skal fungere tilfredsstillende er det viktig at koblingen mellom adresse og navn/telefonnummer er registrert korrekt hos 1881. Dette er noe man enkelt kan gjøre selv på www.1881.no.

Sårbare abonnenter

For såkalt sårbare abonnenter vil ingeniørvesenet tilby en forbedret varsling. Som sårbar abonnent regnes for eksempel

  • alders- og sykehjem, leger, tannleger og sykehus
  • barnehager og skoler
  • frisører, hoteller, næringsmiddelindustri, renserier og vaskerier, restauranter og spisesteder

Dersom sårbare abonnenter ønsker forhåndsvarsling ved planlagt vedlikehold som medfører driftsforstyrrelser i vann- og avløpsnettet, må de registrere seg hos www.varsling24.no

Ingeniørvesenet kan i særlige tilfeller gå i dialog med sårbare abonnenter for å tilpasse planlagt stenging av vann.

Også abonnenter som har hemmelig telefonnummer eller som har telefonen registrert på en annen adresse må registrere seg her dersom de ønsker bedre varsling.

– Folk er så godt vant med stabilt vann- og avløpsnett at de ikke tenker på at det kan oppstå problemer. Men plutselig oppstår et problem, og står du på varslingslista, eller har en oppdatert registrering på 1881, vil du bli oppringt om saken, sier Løyning.

Varsling ved andre behov

Telefonvarsling kan også være aktuelt for å melde fra om andre hendelser eller behov som for eksempel flytting av parkerte biler i forbindelse med snøbrøyting i et bestemt område.

Les mer her: telefonvarsling

Mediekontakt: Ingeniør Kjell Løyning, 38075191 / 90537661