Gå til innhold Hopp til søk
 
Bompengeøkingen 1. juli i fjor er definitivt en av årsakene til at syklingen i Kristiansand økte i fjor (Foto: Alena Bohackova)

Bompengeøkingen 1. juli i fjor er definitivt en av årsakene til at syklingen i Kristiansand økte i fjor (Foto: Alena Bohackova)

Syklingen økte i 2010

Syklingen i Kristiansand økte i fjor, sammenliknet med 2009. Fra dobbel bompengeavgift ble innført 1. juli, økte syklingen måned for måned med drøye 10 prosent i juli, august og september.

Statistikken viser også at det var en liten økning i oktober. I november derimot var det så kaldt at en god del syklister satt fra seg tohjulingen. Kvalitetssikrede tall fra desember foreligger ikke.

Statistikk for det mest pålitelige tellepunktet i Kristiansand, Hannevika (Vesterveien), viser at  syklingen økte med 3,3 prosent de åtte første månedene i 2010, sammenliknet med tilsvarende periode i 2009. Arbeidet med å lage årsstatistikk for syklingen i Kristiansand 2010 pågår.

Årsaken til oppsvinget i syklingen i Kristiansand er delvis at det har blitt dyrere å passere bomstasjonene, delvis stadige kampanjer. Jeg kjører grønt-kampanjen i fjor høst promoterte sykling meget sterkt. Over 4000 deltok. 45 prosent av alle de grønne poengene deltakerne sanket var sykkelpoeng.

Feil om sykling i Dagsavisen

Feilaktig statistikk om syklingen i Kristiansand ble tirsdag 4. januar publisert i Dagsavisen.
Avisen fortalte at syklingen i Kristiansand i fjor sommer sank med 15 prosent, sammenliknet med sommeren 2009. Tallene stammer fra Vegdirektoratets database.

Problemet er at tallmaterialet i trafikkdatabanken er feil. Årsaken til feilen er at tellepunktet på Lundsbroa var ute av drift det meste av sommeren, grunnet legging av fjernvarmerør.

Dermed så det ut som om syklingen faktisk var redusert med 15 prosent. I en pressemelding bekrefter Vegdirektoratet at statistikken ikke gir et korrekt inntrykk. I de periodene av året da folk sykler mest, passerer det rundt 1000 syklister hver dag over Lundsbroa.

Tellestasjoner ute av drift

Det er fire sykkeltellepunkter i Kristiansand: Vesterveien (Hannevika), Grim, Lundsbroa og Oddernesbroa (E 18). Dessverre er det fra tid til annen problemer med tellestasjonene, eller de er rett og slett ute av drift på grunn av veiarbeider eller annet anleggsarbeid. Det er magnetsløyfer nedgravd under asfalten som teller hver sykkel som passerer. Ikke sjelden graves det i gang- sykkelveien der magnetsløyfene ligger. Dermed får man feil i tellingen.
  
Størst økning på Grim

I august og september 2010 var økningen størst på Grim (Rv 9). Der økte sykkeltrafikken med 18 prosent i forhold til 2009. I Hannevika (Vesterveien) var økingen 10,5 prosent, og på Oddernesbroa var økningen sju prosent.