Gå til innhold Hopp til søk
 
Palmesus er en av festivalene som har fått støtte. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Palmesus er en av festivalene som har fått støtte. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Støtte til kunst og kultur

15. januar 2011 er fristen for å søke om støtte til kunst- og kulturformål.

 • Festivaler
 • Kulturarrangementer (konserter, forestillinger, utstillinger, idrettsstevner m.m.)
 • Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.   
 • Internasjonalt kultursamarbeid
 • Kulturverntiltak (formidling og dokumentasjon)

 Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig driftstilskudd fra egen post på kulturbudsjettet, kan ordinært ikke søke om ekstratilskudd fra denne ordningen.

Elektronisk søknadsskjema og fullstendige retningslinjer for tilskuddsordningen hentes på våre nettsider www.kristiansand.kommune.no/tilskudd, under kulturmidler og 3. Tilskudd til kunst og kulturformål.

Ordningen har to søknadsfrister i året: 15. januar og 15. august.

Spørsmål kan rettes på mail eller ved å ringe 38 07 51 50.

 

 Kommunen har andre beslektede ordninger for tilskudd:

 • Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Fritidsetaten)
 • Fleksible tiltaksmidler og kulturaktiviteter i nærmiljøet (Fritidsetaten)
 • Utendørs møteplasser/aktiviteter i nærmiljøet (Parkvesenet)
 • Tiltak for funksjonshemmede barn og unge (Fritidsetaten)
 • Frivillige humanitære og sosiale organisasjoner (Helse- og sosialsektoren)
 • Kunstnerstipend (Kulturdirektørens stab)
 • Arrangør- og turnestøtte for rytmisk musikk (SØRF)