Gå til innhold Hopp til søk
 
Steinar Harbo gleder seg til å begynne i personalsjefjobben. Foto: Mediepartner.

Steinar Harbo gleder seg til å begynne i personalsjefjobben. Foto: Mediepartner.

Steinar Harbo ny personalsjef

Steinar Harbo er ansatt som personalsjef i Kristiansand kommune. Harbo kommer fra nestlederjobb i skolesektoren og gleder seg til å begynne i sin nye jobb 1. desember.

– Dette er veldig spennende. Nå har jeg jobba med skole i mange år, og hadde lyst til å ha en jobb hvor jeg ser kommunen under ett, sier Steinar Harbo.

Kristiansand kommune har vært gjennom en omstillingsprosess og Harbo skal lede en ny personalenhet.

– Vi skal samle ”den gamle” personalavdelingen, HMS-tjenesten, personalrådgiverne fra sektorene og de som har jobbet med arbeidsgivervirksomhet i rådmannen stab i en ny enhet, forteller den nyansatte personalsjefen.

Jobben som personalsjef blir todelt. Han skal være leder for en avdeling på 35 personer, samtidig har han et overordna ansvar for strategi og personalpolitikk i hele kommunen.

– Jeg opplever at de som jobber med personal er veldig faglig dyktige, så lederrollen handler om å få det beste ut av hver enkelt og utnytte den enkeltes styrke, sier Harbo.

Den nye enheten skal serve hele kommunen i de behovene som de ulike sektorene har.
–  Samtidig skal vi legge overordna føringer. En av de viktige tingene framover er rekruttering, men like viktig er det å tenke på hvordan kan vi beholde de dyktige medarbeiderne som kommunen har, mener Harbo.

Som en del av omstillingsprosessen kommunen er inne i, er det sendt ut spørrskjema til alle ledere hvor de blir spurt hvilke forventninger de har til den nye personalenheten. Dette blir et viktig verktøy for den nye personalsjefen og hans kolleger framover.

Steinar Harbo har en variert bakgrunn. Mange av jobbene har vært innen skoleverket, som lærer, hovedtillitsvalgt og rektor, men han har også jobbet som passasjersjef hos Fred Olsen Lines. De siste fem årene har han vært nestleder på skolekontoret, og har hatt mye kontakt med rektorene og skolene.

– Alle jobbene har handla mye om personalpolitikk og det å lede personal. Så det å være personalsjef og kunne jobbe for hele kommuen er på mange måter en drømmejobb, sier Harbo.

Den nye personalsjefen er 51 år, gift, trebarnsfar og bestefar.

– Jeg har greid det kunststykket å få tre barn som alle er lærere. Og det var jo det siste de skulle bli når de var yngre, forteller Harbo, som betegner seg som en ekte bygutt som bor i Vennesla.

Han er godt over middels interessert i fortball, men har gitt seg på banen. Nå trives han som trofast tribunesliter på alle Start- og Vindbjartkamper.  Han er også veldig glad i å være på skauen og er så heldig å ha hytte både i Søgne og på Brokke.