Gå til innhold Hopp til søk
 
Kristiansand skatepark er en av søkerne som har fått tildelt penger i tilskuddsordningen fleksible nærmiljøtiltak. 
Foto: Anders Martinsen Fotografer

Kristiansand skatepark er en av søkerne som har fått tildelt penger i tilskuddsordningen fleksible nærmiljøtiltak. Foto: Anders Martinsen Fotografer

Parkvesenet med gavedryss

Årets tilskudd til utendørs nærmiljøtiltak er fordelt.

En rekke velforeninger, skoler og organisasjoner kan vente seg en gledelig nyhet i postkassen en av de neste dagene. Nærmere 900 000 tilskuddskroner er fordelt av årets pott, som skal gå til såkalte fleksible nærmiljøtiltak. 

- De fleste pengene går til bygging eller opprusting av lekeplasser og balløkker, stier, løyper og badeplasser. Hensikten er nettopp at midlene skal gå til tiltak for barn og unge, sier Terje Askildsen, ildsjel og konsulent i parkvesenet. Det er parkvesenet som administrerer ordningen.

- Vi har også satt av noen midler til ”Grønn Skolegård” og i år er de gått i sin helhet til Slettheia bomiljøprosjekt og tiltak rundt Øvre Slettheia skole. Det er snakk om 200 000 kroner, fortsetter Askildsen.

En annen ”vinner” i årets tildeling er Kristiansand Skatepark som mottar 125 000 kroner til videreutvikling av sin innendørs skatehall på Lund.

Det er søkt om totalt 2,5 millioner kroner i tilskudd i år. I tillegg kommer egenfinansiering og dugnadsinnsats, slik at totalt er prosjektene beregnet til 5,4 millioner kroner. Det planlegges dugnadsinnsats for 550 000 kroner, og det bidras med  over 1,2 millioner kroner i egne midler og tilskudd fra andre.

Selv om det ikke er nok penger til at alle prosjekter kan få tilskudd, så er det likevel ingen grunn til å tro at folk ikke kryper ut av hus og hytter for å ruste opp nærmiljøet sitt. Våren er nemlig høysesong for dugnadsånd. Noen får nå et ekstra puff med penger på konto.

- Vi har én søknadsfrist i året, og det er 1. mars. Det er om våren at dugnadsviljen er størst. Så når snøen er smeltet, er pengene på bok, slik at folk kan sette i gang og gjøre det fint til 17. mai, avslutter Askildsen med et smil.

Om tilskuddsordningen

 • Tilskuddsordningen har søknadsfrist hver 1. mars
 • Parkvesenet administrerer ordningen
 • Midlene kan brukes til tiltak som kan bidra til
  - økt deltagelse i aktiviteter i lokalmiljøet
  - flere og bedre møteplasser for alle aldersgrupper
  - bedre oppvekstmiljø
  - økt trivsel, trygghet og tilhørighet
 • Midlene skal brukes til opprusting eller oppstart av nye tiltak og aktiviteter. Tilskuddet kan ikke brukes til vanlig drift og vedlikehold som skifte av sand, maling av gjerder eller lignende.
 • De som mottar penger må skrive en enkel rapport om bruken av midlene til parkvesenet

Les mer om kommunens ulike tilskuddsordninger i lenken til høyre. Her finner du også liste over dem som har fått tilskudd ved årets tildeling.

Kontaktperson:
Terje Askildsen, konsulent, Parkvesenet, telefon: 38 07 51 62 / 901 67 140