Gå til innhold Hopp til søk
 
Nina Gjærum Reinhardt  (t.h.) innledet på dialogmøtet for frivillige organisasjoner og kommunen den 9. juni.

Nina Gjærum Reinhardt (t.h.) innledet på dialogmøtet for frivillige organisasjoner og kommunen den 9. juni.

Mer samarbeid med frivillige

Kristiansand kommune øker sitt samarbeid med frivillige organisasjoner, og flere tiltak skal settes ut i livet.  Det er resultatet av et møte mellom representanter fra kommunen og nær 100 personer fra frivillige organisasjoner.

- Nå vil vi bygge videre på grunnlaget vi la på dialogmøtet 9. juni, sier rådgiver Nina Gjærum Reinhardt (bildet) i Samfunnsmedisinsk enhet i Kristiansand kommune.Nina Gjærum Reinhardt

På dialogmøtet kom deltakerne med flere ideer og synspunkter på hvordan kommunen kan bidra til en sterk og levende frivillig sektor. Helse- og sosialdirektøren sender nå ut et brev til deltakerne der en blant annet presenterer disse tiltakene:

  • Etablere side på internett høst 2011
  • Arrangere temamøte om barn og unge – høst 2011
  • Arrangere temamøte om eldre – vår 2012
  • Arrangere  temamøte om folkehelse (Aquarama) – høst 2011 

En skal også videreutvikle og avklare roller i samarbeidet med bruker- og interesseorganisasjoner, Frivillighetens Hus, og Batteriet. I det inngår frivillig arbeid knyttet til likemannsarbeid, brukermedvirkning, pårørendearbeid. Fra kommunens side inkluderer det tjenester for eldre, funksjonshemmede, og mennesker psykiske lidelser og rusproblem. 

Les brevet som er sendt, referat og følgebrev ved å følge lenkene til høyre på denne siden.

Les mer om frivillighet i Kristiansand her.

Les mer om dialogmøtet 9. juni her.

- Temamøtene går på spesielle områder som anses som særlig viktige. Hensikten med å lage en side på internett er å lage et verktøy der de frivillige organisasjonene blir synlige. Her skal de vise hvem de er, og hvilke oppgaver de ønsker frivillige skal melde seg til, sier Gjærum Reinhardt.

Kommunen skal også vise frem sine tjenester og hvilke oppgaver en tenker at de frivillige kan bidra til. Innbyggerne kan her se hvordan de kan bidra eller søke hjelp fra de frivillige. En må gå til andre tiltak for dem som har vanskelig eller liten tilgang til internett.

Kontaktperson: Nina Gjærum Reinhardt, mobil: 911 78 243