Gå til innhold Hopp til søk
 
Zipporah, rosearbeider på plantasjen Oseria i Kenya. Foto: Fairtrade International.

Zipporah, rosearbeider på plantasjen Oseria i Kenya. Foto: Fairtrade International.

Kristiansand som Fairtrade-by?

Kan Kristiansand bli en Fairtrade-by? For å finne svar på dette spørsmålet er kommunen med og arrangerer et seminar på Hotel Norge, 25. oktober kl. 09.30 – 13.30.

Næringsliv, frivillige organisasjoner, politikere, offentlige etater og menigheter inviteres til å delta.

– Seminaret skal øke kunnskapen om Fairtrade. Samtidig håper vi å få svar på om næringslivet og organisasjonene ønsker at Kristiansand skal bli en Fairtrade-by, sier næringsrådgiver i Kristiansand kommune, Valborg Langevei.

Les mer om seminaret her.

Logo fairtradeDet er bystyret i Kristiansand som har satt rettferdig handel på dagsorden, og seminaret er en oppfølging av en formannskapssak som ble behandlet 27. april.

– For at vi skal bli Fairtrade-by må det fremmes en sak for bystyret som vedtar dette, men først skal vi lodde interessen på seminaret, sier Langevei.

Hun understreker at kommunen er avhengig av at næringslivet og organisasjonene vil delta i arbeidet videre og være med på å oppfylle kriteriene som stilles for å blir Fairtrade-by.

Hun håper derfor det vil melde seg noen personer som ønsker å delta i en styringsgruppe som kan jobbe videre med Kristiansand som Fairtrade-by.

Spennende foredragsholdere

Det er en arbeidsgruppe med representanter fra FN-sambandet, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge og  Kristiansand kommune som står bak seminaret og Langevei mener man har fått tak i spennende foredragsholdere.

– Vi får blant annet besøk av en sentral leder i Malmø, som skal ha et stort internasjonalt arrangement om Fairtrade i november og bruker dette aktivt i sin profilering av byen. Administrerende direktør i Mester Grønn skal dele sine erfaringer med satsing på salg av Fairtrade-roser og Thomas Laudal som er seniorforsker i Agderforskning bringer inn samfunnsansvarsperspektivet, sier Langevei.

Kriterier for å bli fairtrade by

(steder med mer enn 50.000 innbyggere)

  • Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet. Styringsgruppen bør være bredt sammensatt (frivillig sektor, næringsliv etc.), og med en representant fra kommunen.
  • Bystyret må vedta å støtte Fairtrade, og servere Fairtrade-merket kaffe og te til sine ansatte og på møter.
  • Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjengelig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder (minst 45 produkter fordelt på minst 5 dagligvarebutikker, og minst 10 serveringssteder som serverer Fairtrade-merket kaffe og minst ett annet fairtrade-produkt)
  • Fairtrade-merkede produkter (kaffe + minst ett annet fairtade-merket produkt) må benyttes av minst 30 arbeidsplasser (hvorav 12 private) arbeidsplasser (lokale arbeidsplasser, institusjoner og/eller organisasjoner).
  • Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen

I tråd med kommunens internasjonale strategi

Kristiansand kommune har en Internasjonal Strategi (2010-2014) hvor det står at kommunen skal bidra til å oppfylle FNs Tusenårsmål, hvor både miljøspørsmål og fattigdom er blant temaene som skal ha fokus i kommunens innsats. 

Kommunen har også en rammeavtale for levering av diverse matvarer som inkluderer Fairtrade-merket kaffe, te og bananer. I tillegg er kommunen medlem av Initativ for Etisk Handel (IEH).

Dermed ligger forholdene til rette for at kommunens engasjerer seg i Fairtrade.

Hva er Fairtrade?  (fra organisasjonens nettside)

Fairtrade er en internasjonal merkeordning for rettferdig råvarehandel mellom bønder og plantasjer i utviklingsland og importører i Nord.

Når du ser Fairtrade-merket på et produkt, betyr det at en uavhengig tredjepart har kontrollert at det er betalt en rettferdig råvarebetaling og at det jobbes for at produsentenes arbeidsforhold blir stadig bedre. Hver gang du kjøper et produkt med Fairtrade-merket på, bidrar du til bedre leve- og arbeidsforhold for bønder og plantasjearbeidere i Sør. 

I dag finner du blant annet kaffe, sukker, juice, bananer, ris, te, kakao, sjokolade, honning, blomster, vin og bomull med Fairtrade-merket i Norge. Det kommer stadig nye produkter.

Les mer på Fairtrade sin nettside.