Gå til innhold Hopp til søk
 
I tillegg til behandlinger og faglig opplegg er det gode muligheter for opplevelser for deltakerne. Her er en gruppe samlet på bymuren i Dubrovnik i Kroatia. På bildet ser vi Willy Drøscher, Tanja Stine Bachmann, Magda Jensen Omestad, Borgny Hadland, Agnes K. Tønnessen og Trine Loland.

I tillegg til behandlinger og faglig opplegg er det gode muligheter for opplevelser for deltakerne. Her er en gruppe samlet på bymuren i Dubrovnik i Kroatia. På bildet ser vi Willy Drøscher, Tanja Stine Bachmann, Magda Jensen Omestad, Borgny Hadland, Agnes K. Tønnessen og Trine Loland.

Igalo-reiser mot sykefravær

25 ansatte i Kristiansand kommune er hjemme igjen etter tre og en halv ukes opphold i Igalo i Montenegro. Oppholdet er et effektivt tiltak mot sykefravær og til neste år ønskes flere deltakere fra alle sektorer.

Av de 25 deltakerne var de fleste ikke sykmeldte ved avreise, men fikk tilbudet som et forebyggende tiltak. Reisen gikk med fly fra Kjevik til Dubrovnik i Kroatia og videre med buss til nabolandet Montenegro. Både ansatte som var gradert sykmeldt, og ansatte som sto i fare for å bli sykmeldt hadde fått anledning til å delta.

Leder for Kristiansand kommunes helsereiser til Igalo, Anne Grete Widding.I en evaluering som er gjennomført etter reisen svarer 90 prosent at de er svært fornøyd med oppholdet. Ti prosent er nokså fornøyd, mens ingen er misfornøyd. Anne Grete Widding (bildet) og Tove Merethe Næss i helse- og sosialdirektørens stab ledet gruppene. Om lag 350 ansatte har deltatt på disse årlige helsereisene siden høsten 2002.

Reduserer sykefravær

– Vi vet at deltakerne har nytte av disse turene, at de fleste trives og at det er et nyttig tilbud som reduserer sykefraværet. At det gis som forebyggende tiltak fører til at flere ikke går ut i sykefravær i det hele tatt, sier Anne Grete Widding.

En av deltakerne skriver dette i sin evaluering:

«Veldig fornøyd med det flotte oppholdet. Ledelsen for oppholdet har vært veldig imøtekommende/interessert i den enkeltes beste – og forståelsen for den enkeltes helse. Takk for jeg fikk bli med!»

Tallene i evalueringsrapporten støtter uttalelsen. Nitti prosent av de ansatte mener at behandlingene har gjort dem bedre.

Oppnår målsetting

– I forkant av reisen lager den ansatte en målsetting sammen med sin leder. Nå etter at alle har kommet hjem ser vi at ni av ti faktisk melder tilbake at målsettingen er nådd, sier Widding, som påpeker at det er det viktig at de ansatte og lederne gjennomfører oppfølgingsplanene etter hjemkomst.

– Effekten av oppholdet vil normalt sett vare lenger hvis deltakerne på helsereisen er flinke til å vedlikeholde formforbedringene og fortsette å være fysisk aktive etter hjemkomst. Vi håper absolutt at alle ledere nå inspirerer til videre aktivitet, sier Widding.