Gå til innhold Hopp til søk
 
Foto: Børge Røssaak Nilsen

Foto: Børge Røssaak Nilsen

Hjelper barn i Montenegro

Ett og et halvt tonn rullestoler, barnevogner, sykler og annet utstyr for handikappede barn er på plass i Montenegro. Saken fikk stor oppmerksomhet i landet, og donasjonen fra Kristiansand skal nå forandre mange liv.

Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen og rådgiver Elisabeth Engemyr leverte utstyret i Igalo i Montenegro. Ustyret består av om lag 140 enkeltgjenstander. Gjenstandene er altså alt fra ulike rullestoler til utstyr som kan brukes i behandlingen av barna.
 
- Vi vet om barn som ligger i sengen hele dagen. Det er en voldsom belastning for barnet, og ikke minst for familien. Her kan en enkel rullestol virkelig forandre mange liv, sier Engemyr.
 
Engemyr har hatt ansvar for arbeidet i Norge. I Montenegro har hun hatt god hjelp av Marina Delic som er medisinsk direktør ved Institutt Igalo. Instituttet skal beholde noe av utstyret til eget bruk, og skal bistå i utleveringen av resten av utstyret ut til brukere i hele landet.

Samlet inn

Utstyret er samlet inn blant annet ved hjelp av hjelpemiddelsentralen. Gjenstandene regnes som utrangerte her hjemme, og hadde ingen fremtidig nytte i Norge. Norske brukere forventer at de får nytt og ubrukt utstyr til sine barn.

Men med små personlige tilpasninger er utstyret fullt brukbart.  
 
- Vi vet hvor stor betydning dette kan ha for enkeltmennesker her nede. Nå må vi se hvordan vi eventuelt kan utvikle dette videre, sier helse- og sosialdirektør Lars Dahlen.
 
Dahlen og Engemyr var til stede blant annet for å vise at Kristiansand kommune er opptatt av å følge den store donasjonen. Det er viktig at utstyret kommer frem til dem som trenger det mest, og at mottakeren får utstyret helt gratis. Overleveringen av utstyret fant offisielt sted på Institutt Igalo og fikk bred pressedekning.

Stor medieinteresse

To av tre nasjonale aviser dekket saken, samtidig som saken kom på nasjonal radio og på frokost-TV i den statlige, nasjonale fjernsynskanalen. Dekningen var svært positiv og hadde fokus på at utstyret vil hjelpe en gruppe som normalt står langt bak i køen når godene skal fordeles.
 
- Det er viktig at vi er til stede her. Vi har nå sagt både ansikt til ansikt til mottakernes organisasjoner, og i media at vi forventer at utstyret gis til dem som trenger det mest. Nå vet folk hva vår holdning er, og vi viser at vi tar dette alvorlig, sier Dahlen.

Marina Delic ved Institutt Igalo skal samle inn dokumentasjon om den enkelte mottaker av utstyr. Dahlen sier at noe av det vanskeligste er å sørge for at rett person får utstyret.
 
- Hvis vi skal fortsette dette arbeidet, må vi møte mange utfordringer. I dag håndteres fordelingen av foreldre-organisasjoner som er under enormt press fra mange hold. Vi må jobbe videre med rutinene for å finne riktig barn som skal motta utstyr, sier Dahlen.

Bildet: Medisinsk direktør Marina Delic ved Institutt Igalo blir intervjuet på utstyrslageret i forbindelse med donasjonen. Delic og instituttet skal disponere noe av utstyret, og får en sentral rolle dersom arbeidet med å finne nye brukere til utstyr fra Norge skal utvides.

Kontakt for media:

Rådgiver Elisabeth Engemyr 913 62 042