Gå til innhold Hopp til søk
 

Gode resultater mot gjeld

Et samarbeid om gjeldsrådgivning i Knutepunkt Sørlandet har hjulpet svært mange mennesker, viser en ny undersøkelse. Stadig flere benytter tilbudet, også i Kristiansand kommune.

Mange klarer ikke håndtere sine egne regninger, og trenger hjelp til å rydde opp. Blant annet derfor etablerte Knutepunkt Sørlandet et samarbeid for gjeldsrådgivning. Prosjektet ansatte sin første rådgiver i mai 2008.

En fersk intern undersøkelse der seks av de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet har svart på flere spørsmål, viser svært gode resultater for året 2009.

Blant annet har gjeldsrådgiverne i løpet av året i fjor behandlet over 170 saker i de seks kommunene. Noen saker har vært svært arbeidskrevende. Brorparten av sakene er avsluttet, men flere er fremdeles under arbeid.

- Undersøkelsen viser at det er behov for god gjeldsrådgivning  ute i kommunene, sier Torgunn Lie, fungerende leder på DuViTo, helse- og sosialsektorens servicekontor i Kristiansand.

Samarbeid gir bedre hjelp

Undersøkelsen av aktiviteten for året 2009 har ifølge Lie vist at innbyggerne får bedre hjelp når kommunene samarbeider. Kommunene har nå har lavere utgifter til gjeldsrådgivning og likevel får flere hjelp på en profesjonell måte.

Samarbeidet vil hjelpe stadig flere etter hvert som gode rutiner kommer på plass ute i kommunene, og personalet får økt sin kompetanse. Lie mener samarbeidet har store muligheter for å utvides.

Gjeldstrøbbel er prioritert

Kristiansand kommune legger stor vekt på å hjelpe innbyggere som sliter med gjeld. I lokalene til DuViTo i Kristiansand finner du også et eget prosjekt: Kompetansesenter Gjeldsrådgivning i Agder-regionen.

To jurister og  en økonom er knyttet til dette prosjektet, inkludert knutepunktets gjeldsrådgiver.

Dette prosjektet har fokus på opplæring i kommunene, selvhjelpsløsninger for dem som har problemer, og utvikling av nettbasert informasjon.

Utvikler nettløsninger

Prosjekt Kompetansesenter Gjeldsrådgivning i Agder-regionen jobber med utvikling av løsninger som skal gjøre det lettere å hjelpe folk i gjeldsklemma.

Tanken er at store deler av rådgivningen gjøres av kommunenes egne ansatte, og  at ekspertene fra prosjektet bruker mye av sin tid på å veilede ansatte. Dette har også en positiv effekt for arbeidet i Knutepunktkommunene.

Omreisende hjelper

Sverre Uldal er økonom, og er heltidsansatt for å arbeide med sakene i Knutepunkt Sørlandet, som utgjøres av de sju kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Lillesand og Birkenes.

- Vi kan ikke understreke sterkt nok hvor viktig det er at vi kommer inn i sakene så tidlig som mulig. Trenger du hjelp, så ta for all del kontakt med din kommune, sier Uldal.

Han besøker de sju kommunene etter tur.

- Ansatte i kommunene kan nå mer om gjeld, og det er lettere for kommunene å håndtere sine egne innbyggeres saker på en god måte. I vanskelige saker er jeg der selvsagt og hjelper til ved behov, sier Uldal.

Pressekontakt:
Torgunn Lie, fungerende leder DuViTo, telefon: 994 54 144
 
 

Aktuelt og nyttig