Gå til innhold Hopp til søk
 
Nina Gjærum Reinhardt går av som barnehagedirektør.

Nina Gjærum Reinhardt går av som barnehagedirektør.

Går av som barnehagedirektør

Etter en samlet vurdering har Nina Gjærum Reinhardt valgt å gå av som direktør for barnehageetaten i Kristiansand kommune.

– Jeg har ledet barnehageetaten siden 1996. Det har vært en både interessant og spennende jobb. Barnehageetaten har hatt en stor vekst og blitt en betydelig tjenesteleverandør i Kristiansand kommune. Det har vært morsomt og utfordrende å være med å bygge opp en større etat, men jeg vil ikke legge skjul på at det også har vært krevende, sier Nina Gjærum Reinhardt.

Mandag informerte hun de ansatte i staben om at hun går av samme dag. Stedfortreder Gro Holte fungerer som barnehagedirektør inntil ny direktør er konstituert.

Sammenslåing

Bystyret har bedt om at det skal fremmes forslag til sammenslåing av skole- og barnehageetaten til en egen oppvekstsektor, men først etter en faglig forsvarlig gjennomgang av samarbeidet mellom de to etatene.
– Jeg har tidligere uttalt at jeg er kritisk til måten denne saken i utgangspunktet ble fremmet på. Jeg er også faglig kritisk til en sammenslåing av skole og barnehage. Saken har skapt uro blant de ansatte og vært til stor belastning for meg som leder, sier Nina Gjærum Reinhardt.

Underskudd

Nina Gjærum Reinhardt synes det er en vanskelig avgjørelse å gå av i en situasjon der barnehageetaten gikk med over 20 millioner kroner i underskudd i fjor.

– Underskuddet fra 2009 skal dekkes inn i løpet av de neste årene. Det blir krevende, uansett hvordan de konkrete forslagene om innsparing blir. De store organisasjonsmessige endringene etaten står overfor vil også være best tjent med nye krefter ved roret. Derfor tror jeg det vil skape ro rundt den totale situasjonen barnehageetaten er kommet i at jeg går av, sier Nina Gjærum Reinhardt.

Rådmann Tor Sommerseth beklager at Nina Gjærum Reinhardt velger å trekke seg.

– Hun har gjort en stor innsats som leder og direktør gjennom 14 år. Hun har bygget opp en velfungerende etat med et godt omdømme. Det er grunn til å trekke fram at barnehageetaten skårer høyest av alle sektorene våre når det gjelder medarbeidertilfredshet og godt arbeidsmiljø, understreker Sommerseth. 

Tor Sommerseth opplyser at Nina Gjærum Reinhardt er innvilget to måneders permisjon og vil gå inn i nye oppgaver i kommunen i løpet av høsten.

Kontaktperson for pressen:

Rådmann Tor Sommerseth: 906 68 640