Gå til innhold Hopp til søk
 
200 nøkkelpersoner fra store deler av landet samles til erfaringsseminar på Kvadraturen skolesenter 15. februar.

200 nøkkelpersoner fra store deler av landet samles til erfaringsseminar på Kvadraturen skolesenter 15. februar.

Fulltegnet seminar om hasj-slutt

15. februar samles 200 nøkkelpersoner fra store deler av landet i Kristiansand for å dele erfaringer om hvordan det jobbes med å få mennesker til å slutte med hasj.

Kristiansand kommune har i mange år samarbeidet med blant annet sykehuset og fengselet for å gi et bredt og godt tilbud. Mange gode krefter samles både for å hindre at mennesker begynner med hasj, og for å hjelpe mennesker til å slutte.

Erfaringsseminaret 15. februar arrangeres av Cannabisforum Sør. Både forskningsenheten ved avdelingen for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune er med i forumet. 

- Kristiansand er langt framme i arbeidet mot hasj blant annet fordi det jobbes godt på tvers av grenser, sier Anne-Randi Hanssen. Hun er Kristiansand kommunens koordinator for arbeidet med hasjavvenning.

- Blant annet samarbeider vi med Kristiansand fengsel. Vi kjører kurs for å bevisstgjøre om hva hasj kan gjøre med livene deres, og hva hasjbruk har å si for mulighetene framover, sier Hanssen.

De siste årene har kommunen jobbet med flere tilbud.

- I 2005 startet vi gruppebaserte kurs i hasjavvenning for mennesker mellom 18 og 30 år. Deltakerne samles to til tre ganger i uka i åtte uker. Som en følge av disse kursene så vi at ungdom under 18 år også trenger tilbud. Vi så også at det var behov for individuelle tilbud for 18-30-åringer. I 2007 startet vi derfor individuelle program for hasjavvenning for disse. Siden 2007 har vi kjørt 70 slike individuelle program. Vel halvparten av de som har vært med på programmene, enten det er i grupper eller individuelt, slutter med hasj. Andelen er den samme ved etterundersøkelsene, som gjøres fra et halvt til to år etter at kurset er slutt, sier Hanssen.

Hun er bekymret for den bagatelliseringen og normaliseringen av hasj hun ser blant en del unge mennesker.

- Hasj er ikke ”bare” hasj, poengterer hun.

Også for ganske unge mennesker jobbes det målrettet, blant annet gjennom egne tilbud for ungdomsskolelever som røyker hasj, eller står i fare for å begynne med det. Sammen med sine foresatte får ungdommene faktainformasjon om hva hasjbruk kan føre til. En viktig del av programmet er også å legge til rette for at foreldrene kan hjelpe hverandre.

Pressekontakt for media:

Anne-Randi Hanssen: 971 23 069

 
 

Aktuelt og nyttig