Gå til innhold Hopp til søk
 

Fritidsidé til Danmark

Den danske sosialministeren vil hente ideer fra Fritid med bistand i Kristiansand kommune.

Fritid med bistand er en metode for å få hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne til å delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Det er nettstedet rummelighed.dk som forteller at den danske sosialministeren vil sette i gang et prosjekt med fritidsguider hvor man bygger på erfaringer knyttet til metoden Fritid med bistand.

Dette skjer på bakgrunn av konklusjonene fra undersøkelsen "Handicap og foreningsliv 2009".

Sosialministeren i Danmark skal nå invitere representanter fra en rekke foreninger og organisasjoner til møte for å drøfte problemstillinger knyttet til at mennesker med nedsatt funksjonsevne bare i liten grad er med i det ordinære foreningslivet. Man ønsker i fortsettelsen å lage samarbeidsavtaler mellom kommunene og frivillige med å sikre flere deltakelse i foreningsliv.

Fritidsguider

Myndighetene i Danmark ønsker også å lage fritidsguider i en rekke kommuner, inspirert av metoden Fritid med bistand i Kristiansand kommune.

- Vi syns det er kjempespennende at man tar i bruk metoden i et annet land. Danmark har hatt et bra fokus på å sikre et godt samarbeide med frivillige organisasjoner, noe som er en viktig forutsetning for arbeidet, sier prosjektleder Anders Midtsundstad i Fritid for alle.

Fritid for alle er en knutepunktssatsing ut mot kommunene. Kristiansand kommune har ansvar for satsingen, i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

Gjennom Fritid for alle har Kristiansand kommune i flere år vært med på å etablere nordiske nettverk. Målet er å dele erfaringer knyttet til nasjonale og regionale prosjekter, forskning og satsingsområder.