Gå til innhold Hopp til søk
 

Framtidens Byer

7.-8. februar inviterer Kristiansand kommune til åpen konferanse om Framtidens Bydel på Clarion Hotel Ernst. Siste frist for påmelding er 25.januar.

 

 

 

 

 

 

Det skal planlegges et pilotprosjekt for en bærekraftig bydel, og Kristiansand deltar i det nasjonale prosjektet "Framtidens byer". Hovedmålet for Framtidens byer er å redusere de samlede klimagassutslippene fra byene og å utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Delmålet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling.

– Framtidens bydel skal ivareta alle satsingsområdene i Framtidens byer. I løpet av perioden sommeren 2011- sommeren 2012 skal det gjennomføres et forprosjekt for å avklare hvor Framtidens bydel skal ligge, hvem som skal være samarbeidspartnere og hvordan finansieringen skal være, forteller Eirik Martens Svensen er prosjektleder for Framtidens bydel.

Foredrag og workshop

Konferansen varer i to dager hvor det den første dagen skal holdes foredrag med tema som Stasjonær energi i bygg, areal og transport, forbruksmønster og avfall, klimatilpassing og flere. Dag to inviteres deltagerne til workshop hvor de får anledning til å påvirke hva Framtidens Bydel i Kristiansand vil inneholde av framtidsrettede løsninger og tjenester.

 

Fullstendig program og påmelding, se her.

 

Kontaktperson


Eirik Martens Svensen: Eirik.Martens.Svensen@kristiansand.kommune.no 
Telefon: 38075543/ 90707258