Gå til innhold Hopp til søk
 
Politisk rådgiver Trond Blattmann, fornyingsminister Rigmor Aasrud og assisterende rådmann Kristin Tofte Andresen. (Foto: Jo Vegard Aardal)

Politisk rådgiver Trond Blattmann, fornyingsminister Rigmor Aasrud og assisterende rådmann Kristin Tofte Andresen. (Foto: Jo Vegard Aardal)

Fornyingsministeren på besøk

Fornyingsminister Rigmor Aasrud er på en todagersreise i Kristiansand for å få innspill til digital fornying og se på eksempler på smartere jobbing i det offentlige.

- I Kristiansand skjer det mye spennende fornyingsarbeid, for eksempel innen interkommunalt samarbeid, elektronisk forvaltning og inkluderende arbeidsliv. Nå reiser jeg rundt i landet for å lære av de gode eksemplene, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud til Kristiansand kommunes nettportal.

Mandag 1. mars besøkte hun både Agder og Telemark bispedømmekontor, Fylkesmannen i Vest-Agder og Knutepunkt Sørlandet. På ettermiddagen fikk hun orientering om Mandal kommunes tillitsprosjekt og Kristiansand kommunes satsing på digitale tjenester. Tirsdag besøker ministeren Universitetet i Agder.

Digitale tjenester

IT-sjef Arild Sandnes ønsker at kommunene får felles standarder på IKT-fronten. (Foto: Jo Vegard Aardal)Kristiansand kommune har i flere år vært aktiv på å tilby innbyggerne mange forskjellige digitale tjenester, for eksempel postjournal og digitale søknadsskjemaer. IT-sjef Arild Sandnes i Kristiansand kommene fortalte at kommunen ønsker å fortsatt holde høyt tempo både med å videreutvikle dagens tjenester, men også med å tilby nye tjenester. Han pekte på én viktig forutsetning for kommune-Norge å holde farten oppe på: At landets små og store kommuner får en felles digital arkitektur.
- Kommunene er nødt til å dele, vi trenger en felles utvikling. Derfor ønsker jeg at vi får mer standardisering, sa Arild Sandnes.

Service på nett

Enhetsleder av Kristiansand kommunes kommunikasjonstjeneste, Rita Hansen, ga fornyingsministeren en orientering om kommunens satsing på web og elektroniske skjemaer.

- Vi er opptatt av service på nettet. Nettet er stedet der innbyggerne skaffer seg informasjon og finner svar på ofte stilte spørsmål. Men nettet er også stedet der de får gjort noe. Her kan de for eksempel chatte med ulike ekspedisjoner i åpningstiden, og fylle ut søknader døgnet rundt. Vi vet at innbyggerne i stor grad bruker våre digitale skjemaer om kvelden og i helgene. Vi gjør det enklere for innbyggerne, samtidig som skjemaene er en fordel for både saksbehandlere og ansatte på arkivet, sa Rita Hansen. Hun fortalte også at kommunen følger nøye med på den digitale utviklingen.

SMS og Facebook

- Vi er opptatt av å etablere flere digitale tjenester, og vil ha ut informasjon i flere kanaler. Derfor vil vi for eksempel ta i bruk mer SMS-varslinger. Vi er også på Facebook, og ser at mange går inn på portalen vår via Facebook, sa Rita Hansen.

- Det var spennende å høre hva dere har fått til i Kristiansand kommune når det gjelder elektronisk samhandling. Vi er nødt til å ta i bruk enda flere elektroniske løsninger i åra framover, sa fornyingsminister Rigmor Aasrud.
 

Aktuelt og nyttig