Gå til innhold Hopp til søk
 

Klar for syklistene

Totalt 220 sykkelstativ skal settes opp i kristiansandsregionen. 74 av dem er allerede på plass ved Fiskebrygga i Kristiansand.

Prosjektet Nordiske Sykkelbyer, som kristiansandsregionen deltar i, er i ferd med å bære konkrete frukter. 74 sykkelstativ er nylig satt opp ved Fiskebrygga. Der har sykkelstativ glimret med sitt fravær.

Kristiansand Havn har kartlagt behovet, bestemt plasseringen og delfinansiert stativene. Virksomheten lever nå til fulle opp til sitt nye miljøimage. Kristiansand Havn KF ble sertifisert som Miljøfyrtårn tidligere i år. Nå skal det bli slutt på kaoset alle tilfeldig plasserte sykler har skapt. Trolig blir det flere besøkende også. 

Ingeniørvesenet har satt opp stativene ved Fiskebrygga, og har også anlagt 23 nye sykkelstativ i Dronningens gate i kvartalet der kjøpesenteret Sandens ligger. 

De øvrige sykkelstativene i regionen anlegges i 2010.

Sykkelstativ i hele regionen

I kristiansandsregionen skal det etableres sykkelparkering i Lillesand, Vennesla og Songdalen. Alle de seks kommunene har hatt anledning til å fremme ønsker om nye sykkelstativ. 18 stativ skal settes opp i Lillesand, 36 i Vennesla, 36 i Songdalen og 130 i Kristiansand. Noen stativ får overbygg.

Lillesand

Det skal settes opp 12 stativ ved rutebilstasjonen og seks ved bussknutepunktet Vestre Vallesverd.

Vennesla

I Vennesla skal det anlegges 12 stativ ved Herredshuset, seks ved Moseid bakeri, seks ved busstopp i sørenden av Vennesla sentrum, seks ved busstopp på Kvarstein og seks ved busstopp på Storevold.

Songdalen

I Songdalen skal det settes opp 12 ved Nodeland stasjon, seks ved krysset mellom Svalåsveien og Kuliaveien på Nodelandsheia, seks ved Hortemo ringvei, seks ved riksvei 461 på Gjervoldstad og seks ved grendehuset på Finsland.

Kristiansand

I tillegg til Fiskebrygga og Vestre Strandgate skal det anlegges 12 stativ ved busstopp ved E18 på Bjørndalssletta, 12 ved busstopp på Oddemarka, seks ved krysset E39 og Hellemyrbakken og 12 ved Albert Matsenter ved Vollevannet.

Nordiske sykkelbyer

Sammen med fem svenske kommuner, fire danske kommuner og Sandefjord i Norge, deltar kristiansandsregionen i Nordiske Sykkelbyer, som er et treårig prosjekt. Det startet i 2009. Hver deltagende kommune (region) skal lage en sykkelstrategi og en sykkelhandlingsplan. Arbeidet med å lage en regional sykkelstrategi for kristiansandsregionen er i full gang. Siri Gilbert er prosjektleder for Nordiske Sykkelbyer.

Hver kommune (region) skal anlegge sykkelparkering og skilting for syklister.
I kristiandsregionen skal det anlegges 220 sykkelstativ. Nesten 100 er allerede ferdig anlagt. EU bidrar med ca. 800 kroner for hvert sykkelstativ. Det koster imidlertid ca. 2000 kroner å kjøpe hvert stativ, inklusiv arbeid for å sette dem opp. Kommunene bidrar med å finansierer selve oppsettingen, mens ATP fullfinansierer innkjøpet av stativene.