Gå til innhold Hopp til søk
 
En egen bil er i gang med grovfeiingen av strøsingel.

En egen bil er i gang med grovfeiingen av strøsingel.

Feiingen er i gang

Arbeidet med å feie opp over 6000 tonn med strøsingel er i gang.

– I vinter har vi strødd over 6000 tonn med strøsingel, det er veldig mye. 22. mars begynte vi arbeidet med å grovfeie med en egen bil. Dermed blir arbeidet lettere for de andre maskinene som kommer etterpå og tar resten, sier produksjonssjef Odd Kristiansen i Kristiansand kommune.

Feiingen av gang- og sykkelveier skal være ferdig før påske.

Fram til påske går det slag i slag. Alle gang- og sykkelveiene kommunene har ansvar for, skal etter planen være feid før påske.  Det samme gjelder fortau i Kvadraturen og buss- og boligveier på Lund, Eg, Sødal og Grim. I forbindelse med feiingen i Kvadraturen, Lund og Grim, vil kommunen sende ut SMS-varsel.

– Det har fungert kjempebra når vi har varslet om brøyting på denne måten. Folk er flinke til å flytte bilene, slik at vi får ryddet i gatene, sier Kristiansen.

Senest rett etter påske begynner feiingen i boligveiene i resten av kommunen. Etter planen skal alt være ferdig senest i slutten av mai.