Gå til innhold Hopp til søk
 
Rappellerer ned fire etasjer i bakgården.

Rappellerer ned fire etasjer i bakgården.

Energiverket er åpnet!

Med en dramatisk rappellering ned de fire etasjene rett ned i asfalten i bakgården, ble Energiverket på Tangen endelig åpnet offisielt onsdag.

Gjengen på Energiverket inviterte, og det var stolte deltakere og medarbeidere som kunne vise rundt i de flotte lokalene på Tangen. Rapelleringen ned i bakgården og demonstrasjon av friluftsaktivetetene som drives på Bålplassen i Randesund, var en tydelig markering av at mye av aktivitetene knyttet til Energiverket foregår utendørs.

- Vi har nå holdt til her siden januar, og det er utrolig hyggelig å markere at det nå endelig er offisielt i gang, sa avdelingsleder Leif Roar Kalleberg mens han viste rundt i lokalene som tidligere huset Agder Energi, rett ved sjøen og Bystranda.

Ordfører Arvid Grundekjøn hugger porten til Energiverket åpen.

Blant de fremmøtte åpningsdagen var deltakere og gjester, kommuneansatte, og representanter fra organisasjonene og politikken. Ordfører Arvid Grundekjøn og leder av helse- og sosialstyret, Tor S. Utsogn, sto i spissen.

Ordføreren sto for den offisielle åpningen da han svingte øksa og hugget fri vei inn i lokalene (bildet).

Lav terskel

Energiverket er et lavterskeltilbud og inneholder et mangfold av ulike aktiviteter. En satser mye på fysisk aktivitet, friluftsliv og gruppeaktiviteter.

Hovedmålgruppen for gruppeaktivitetene er unge under 40 år som strever med både psykiske lidelser og rusproblematikk. Midt i lokalet ligger Kafe Påfyll. Kafeen er åpen for alle og her finner du kanskje byen beste boller!Leif Roar Kalleberg

- De fleste nyrekrutterte av deltakerne våre, er faktisk venner eller bekjente av folk som har vært her før. Vi får også folk inn som bare går forbi og kikker inn, og folk som blir tipset om oss fra ulike offentlige instanser, sier Kalleberg (bildet).

Energiverket sorterer under Sentrum/Lund helseenhet.

Les mer og finn kontaktinformasjon på Energiverkets hjemmesider.

- Videreutvikling

- Dette er et resultat av en omorganisering og videreutvikling av aktivitetstilbudet for å møte fremtidens behov. Vi har tro på muligheter, og vi har fokus på ressurser og mestring, sier Kalleberg.

Så langt har Energiverket registrert ca 50 deltakere i aktivitetstilbudene og flere i nærmiljøet har gjestet kafeen.

Energiverket er basert på et unikt samarbeid mellom helse- og sosialsektoren, kultursektoren ved Fritidsetaten, og frivillige organisasjoner. Styringsgruppa som har det overordnede ansvaret er likt fordelt mellom ansatte i kommunen og representanter fra brukerorganisasjoner. Brukerorganisasjonene er Mental Helse, Landsforeningen for pårørende i psykiatri og A-larm.

I tillegg har Energiverket et samarbeid med familieklubben som gir et gruppetilbud til familier med rusproblematikk. 

- Vår erfaring er at våre gjester og deltakere får et helhetlig og godt tilbud når vi samarbeider på tvers av sektorer og med frivillige organisasjoner, sier Kalleberg.

På bildet under kan en se noe av utstyret og mulighetene som finnes for dem som velger å delta på Bålplassen i Randesund.

Gjengen fra Bålplassen demonstrerte litt av aktivitetene de holder på med i det fri.
 

Virksomhet