Gå til innhold Hopp til søk
 
Benny Klokkervold (t.v.) og Kjell Th. Adolfsen. (Foto: Børge Røssaak Nilsen)

Benny Klokkervold (t.v.) og Kjell Th. Adolfsen. (Foto: Børge Røssaak Nilsen)

Cannabis-rapport klar

Enhet for sosiale og forebyggende tjenester har publisert en rapport om 17 og 18 år gamle unges bruk av cannabis - altså hasj, marihuana og cannabisolje. Rapporten som du kan lese nå, viser blant annet at hver femte har prøvd stoffet.

Hovedhensikten bak rapporten er å kartlegge omfanget av bruken, og finne mangler i hjelpeapparatets tilbud.

- Vi mener rapporten kan være nyttig å lese for alle som er i kontakt med unge i alderen 12 - 20 år, sier Benny Klokkervold i enhet for sosiale og forebyggende tjenester, Sofot.

Klokkervold står bak rapporten sammen med kollegene Kjell Th. Adolfsen og Irene Sande. Veileder har vært spesialkonsulent ved Kompetansesenter rus – region sør, Rikke Syvertsen Raknes.

Ungdomsskole-debut

Rapporten viser at det ikke skjer en dramatisk økning i cannabisbruk blant 17-18- åringer på videregående skole. Cannabis-debuten skjer i hovedsak på ungdomsskole. 

De som har brukt cannabis en stund,  har allerede mistet eller står i fare for å miste skoleplassen sin. De som har utviklet psykiske og sosiale problemer har gjerne debutert da de var 13-14 år gamle. De forebyggende tiltakene må derfor settes inn tidligere enn på videregående skole.

Foreslår tiltak

Rapporten avdekker et behov for økt informasjon og kunnskap om cannabis, både hos ungdom og hos offentlige aktører. Det pekes også særskilt på behovet for å koordinere tiltak og sikring av overganger, eksempelvis mellom ungdomsskole og videregående skole.

Rapporten foreslår tiltak som kan bidra til at kommunens satsing på tidlig innsats kan bli enda bedre når det gjelder å forebygge cannabisproblemer.

Saken behandles politisk i helse- og sosialstyrets møte 12. april.

 

 
 

Relaterte emner

Aktuelt og nyttig