Gå til innhold Hopp til søk
 
Kristiansand kommune har fått ca. 4600 skriftlige henvendelser om den nye eiendomsskatten.

Kristiansand kommune har fått ca. 4600 skriftlige henvendelser om den nye eiendomsskatten.

Ca. 4600 mail og brev

Kristiansand kommune har fått ca. 4600 skriftlige henvendelser om den nye eiendomsskatten.

Fristen for å gi tilbakemelding på ny takst og skatt gikk ut mandag 11. april. Opptellingen viser at kommunen fikk ca. 4600 henvendelser på mail og brev i løpet av de seks høringsukene. 

– Jeg venter at en god del av dette er klager på faktafeil og på den skjønnsmessige verdivurderingen. Men en del av henvendelsene gjelder også søknader om fritak, oppfølging av klager eller spørsmål om andre temaer. Vi vil se fordelingen når vi har gått gjennom alle henvendelsene, sier prosjektleder Nils Olav Berge. 

Henvendelsene følges nå opp av administrasjonen og sakkyndig nemnd i vår og sommer.  

Administrasjonen retter faktafeil og sender ut brev med nye faktaopplysninger og ny takst og skatt. Disse sendes ut fortløpende med ny klagefrist på tre uker.

Sakkyndig nemnd behandler klager på skjønn og vurderer verdifastsettelsen på nytt.
Hvis nemnda ikke etterkommer klagen, går saken automatisk til ankenemnda. Hvis nemnda forandrer taksten, vil den som har klaget få brev med ny takst og skatt. Igjen er klagefristen tre uker. Eventuell klage vil bli behandlet i ankenemnda. Ankenemnda starter sitt arbeid i slutten av august og vil jobbe utover høsten.