Gå til innhold Hopp til søk
 
Ikke vann unødig med spreder. Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter.

Ikke vann unødig med spreder. Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter.

30 millioner liter til hagevanning

Etter en vinter og vår som har vært ekstremt tørr, vurderer Kristiansand kommune å innføre vanningsforbud i løpet av de neste ukene.

– Fordi nedbøren lar vente på seg, oppfordrer vi folk til å ikke vanne unødig sier byingeniør Terje Lilletvedt.

Vann- og avløpssjef Steinar Børresen forklarer at på tørre dager kan hagevanningen stå for over halvparten av vannforbruket i Kristiansand og utgjør ca 30-35 millioner liter vann hvert døgn, selv med de restriksjoner som vi har i dag – Derfor henstiller vi innbyggerne til å være forsiktig med hagevanning, sier han.

Vær oppmerksom på at det kun er vanning med spreder som det er restriksjoner på. Det er lov å vanne for hånd når som helst. Men det er på kvelden at det er effektivt å vanne. Midt på dagen, i solskinn har vanning liten eller ingen effekt.

– Det er ikke slik at vi har en umiddelbar krise i vannforsyningen vår, forklarer Terje Lilletvedt. – Men hvis det ikke kommer nedbør av betydning, vil vi begynne å få problemer når vi kommer ut i slutten av august. Vannstanden i drikkevannsmagasinet er allerede lavere nå enn det normalt er i august med en tørr sommer. Derfor er vi nødt til å ta forholdsregler tidligere på sommeren i år hvis nedbøren lar vente på seg.

Unormalt tørr vinter og vår

– Vinteren i år var tørr, fortsetter Steinar Børresen. –Vannspeilet i Tronstadvannn kom ikke helt opp på toppnivå før våren. Når vår og forsommer også har vært svært tørr, har det ført til at vannstanden har sunket mer enn normalt.

Kristiansand kommune har to vannkilder; Tronstadvann(bildet over) og Rossevann. Tronstadvann forsyner normalt to tredjedeler av byen, i tillegg til kommunene Søgne og Songdalen. Rossevann leverer vann til den siste tredjedelen av kommunen, det vil normalt si Vågsbygd og Flekkerøy. I vår har kommunen oppgradert renseanlegget i Rossevann, og dermed har Tronstadvann levert vann til alle husstander i Kristiansand. Rossevann har derfor tilnærmet normal vannstand for årstiden, men kan ikke levere vann til hele byen over tid. Derfor er det viktig at man ikke reduserer vannstanden i Tronstadvann for mye.

Viktig med redusert hagevanning

– Dersom det ikke kommer så mye regn at tilrenningen kommer i gang, vil vannstanden i Tronstadvann synke med ca. 3-4 cm i døgnet, sier Terje Lilletvedt. – Magasinet vil da være tomt i begynnelsen av september. Ved en vellykket reduksjon i hagevanningen og under forutsetningen av full produksjon på Rossevann vil situasjonen bedre seg betydelig og en kan forlenge vannforsyningstilførsel med 3-4 uker og dermed unngå større problemer.
– Sannsynligheten for alvorlige problemer er ikke stor, men vi har aldri hatt så lav vannstand så tidlig på sommeren før, avslutter vann og avløpssjef Steinar Børresen i Kristiansand kommune.

Kontaktpersoner for pressen:

Byingeniør Terje Lilletvedt, mobil 905 38 614
Vann- og avløpssjef Steinar Børresen, mobil 900 45 671