Gå til innhold Hopp til søk
 
Det var god oppslutning om konferansen om Framtidens bydel i Kristiansand 7. og 8. februar. (Foto: Bjørne Jortveit)

Det var god oppslutning om konferansen om Framtidens bydel i Kristiansand 7. og 8. februar. (Foto: Bjørne Jortveit)

130 på konferanse om Framtidens bydel

130 deltakere fra næringsliv, organisasjoner og offentlige etater deltok på konferansen om Framtidens bydel i Kristiansand 7. og 8. februar.  

Med ulike vinklinger fortalte 15 foredragsholderne om muligheter og utfordringer innen temaene områdeplanlegging, energibruk, byggeri, areal- og transport, avfall, velferdsteknologi og universell utforming.

Det skal bygges en Framtidens bydel i Kristiansand. Til sommeren avgjør en jury hvem som skal bygge, og hvor den skal bygges. Tre interessegrupperinger har foreløpig meldt sin interesse for å bygge Framtidens bydel. 14. februar er siste frist for å melde seg på i konkurransen. Konseptskisser skal leveres innen 1. april.

Les mer om konferansen på hjemmesidene til Framtidens byer.