Gå til innhold Hopp til søk
 

Politisk behandling

Det er bystyret som fastsetter størrelse på skattegrunnlag og skattesats.

I henhold til eiendomsskatteloven § 11 skal skatten være minst to og maksimum sju promille av eiendommens skattegrunnlag. Satsen kan ikke øke med mer enn to promille pr. år. Etter samme paragraf kan det også benyttes bunnfradrag i eiendomsskattetakstene. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

For 2010 er skattepromillen sju, uten bruk av bunnfradrag.

Vedtak om skatteutskriving for 2011 er ventet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2011. Vedtaket ligger til høyre i spalten i lenken som heter: Bystyret 16. desember 2010. Se punkt 3 i protokollen.

Fritak fra eiendomsskatt
Bystyret kan i henhold til eiendomsskatteloven § 7 frita spesielle eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt. Dette skjer gjennom årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen.

I budsjettmøtet 16. desember 2010 vedtok bystyret enstemmig dette: 

"Bystyret ønsker å gi eiendommer eller deler av eiendommer som faller inn under §7a i eiendomsskatteloven fritak for eiendomsskatt. Bystyret ber administrasjonen legge frem forslag til liste over eiendommer som skal ha helt eller delvis fritak i henhold til denne paragrafen."


Eiendomsskattelovens § 5 har bestemmelser om objekter som skal fritas for eiendomsskatt.
For fullstendig oversikt kan du gå til siden Fritak for eiendomsskatt.