Gå til innhold Hopp til søk
 

Organisering

Arbeidet med omtakseringsprosjektet er organisert slik.

Styringsgruppe:

Organisasjonsdirektør Kristin Tofte Andresen (leder)
Teknisk direktør Ragnar Evensen
Økonomidirektør Terje Fjellvang
Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen
Oppmålingssjef Hanna Sofie Nystad

Prosjektansvarlig:

Organisasjonsdirektør Kristin Tofte Andresen. 

Prosjektleder:

Nils Olav Berge. Han har knyttet til seg to arbeidsgrupper. Den ene til å forberede omtakseringsarbeidet, den andre til å forberede digitaliseringen av byggesaksarkivet. 

Arbeidsgruppe omtaksering:

Nils Olav Berge (leder)
Yngvar Aulin (sakkyndig nemnd) 
Grethe Helland (oppmålingsvesenet)
Anita Nilsen (regnskapstjenesten)
Nina Føllvik (regnskapstjenesten)
Kai Berggren (regnskapstjenesten)
Wibekke Syvertsen (Servicebutikken)
Gro Hamre (kommuneadvokten)
Jon Sverre Karterud (kommunikasjonsgruppen)

Arbeidsgruppe digitalisering av byggesaksarkivet:

Nils Olav Berge (leder)
Grethe Helland (oppmålingsvesenet)
Grete Gavelstad (dokumentsenteret)
Elin Langenes (dokumentsenteret)
Espen Pedersen (plan- og bygningsetaten)
Ragnvald Lunde (it)

Sakkyndig nemnd

Det er sakkyndig nemnd som skal vedta grunnlaget for eiendomsskatt, etter at arbeidet med å forberede og gjennomføre omtakseringen er gjort. Nemnda ble oppnevnt av bystyret 3. juni 2009, og består av tre medlemmer: Yngvar Aulin (H - leder), Sølvi M. Tønnessen (SV - nestleder) og Leif Johannessen (KrF).

Sakkyndig ankenemnd

Eventuelle klager skal behandles av sakkyndig ankenemnd. Den består av Olga Nesland (V - leder), Steinar B. Andersen (Frp - nestleder), Atle Tjelflaat (H), Solveig Kvitli (Pp), Oddvar Hodne (KrF) og Guri Langfeldt (Ap). Også disse ble oppnevnt av bystyret 3. juni 2009.

Inngåtte avtaler

Kristiansand kommune har inngått avtale med Geomatikk IKT AS om omtaksering og oppdatering av matrikkelen. Avtalen ble underskrevet 23. april og er på 21,5 millioner kroner, eksklusiv moms. Momsen blir refundert.

Onsdag 5. mai inngikk kommunen avtale med Dansk Scanning AS om digitalisering av byggesaksarkivet. Den avtalen er på 8,1 millioner norske kroner, eksklusiv moms. Også her blir momsen refundert.