Gå til innhold Hopp til søk
 

Omtaksering 2010-2012

Kristiansand kommune gjennomførte en omtaksering av alle eiendommer i 2010. Klagebehandlingen etter omtakseringen ble avsluttet i 2012.

I slutten av august 2011 begynner kommunen å sende ut brev til de som har klaget på eiendomsskatten. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Her finner du mer informasjon om:

Om skatten

Eiendomsskatt er en viktig måte for kommunene til å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunene, og som kommunene selv har full styring med.

Det er kommunestyrene og bystyrene i den enkelte kommune som bestemmer om det skal være eiendomsskatt i kommunene. I Norge har det vært krevd inn slik skatt i over 100 år.

I Kristiansand har bystyret bestemt at det skal være eiendomsskatt på eiendommer i hele kommunen. Noen unntak er det, jmfr. §5 og §7 i eiendomsskatteloven.
 
Det er eiendommens antatte salgsverdi som er grunnlaget for beregningen av taksten. Taksten bygger både på faktaopplysninger og på skjønnsmessige vurderinger. Fakta om adresse og størrelsen på hus og tomt, hentes fra offentlige registre. 
 
En omtaksering av eiendommer skal normalt skje hvert 10. år. Da blir alle eiendommer besiktiget, for å kunne gi den riktige skattetaksten. I Kristiansand skjedde forrige omtaksering i 1984. Siden den gang er grunnlaget for eiendomsskatt justert årlig, slik det er anledning til når det er lenge siden forrige omtaksering.  
 
Kommunen gjennomførte omtaksering i 2010, slik at alle eiendommer fikk en oppdatert skattetakst som eiendomsskatten regnes ut fra, fra og med 2011. Hensikten var å rette opp de skjevhetene som fantes, på grunn av at forrige runde med omtaksering var i 1984.