Gå til innhold Hopp til søk
 

Bydelsmøte i Vågsbygd

Planlegger Marit Eik fikk mange spørsmål under bydelsmøtet i Vågsbygd onsdag 6. mai. Selv om bare ti av innbyggerne i Kristiansands vestre bydeler hadde tatt veien til Vågsbygd samfunnshus og ”folkemøte” i forbindelse med revidering av kommuneplanen, var engasjementet på topp. De fleste benyttet muligheten til å komme med innspill til politikere og administrasjon

Vågsbygdingen Dag Vige (V) ledet bydelsmøtet. Han innledet med å peke på det felles ansvar innbyggere, politikere og administrasjon i kommunen har for utviklingen av et bærekraftig og godt samfunn. – Kommunen, det er oss, det! Sa han og refererte til et svar han fikk av sin far hjemme i barndommens Vågsbygd.
 
Leder av byutviklingsstyret Grete Kvelland Skaare (KrF) var også tilstede for å svare på spørsmål og møte lokalbefolkningen. Fra administrasjonen møtte Marit Eik, Hilde Guldbrandsen og Hans Munksgaard fra tekniks direktørs stab, Trond Johanson fra Parkvesenet og Asbjørn Grøvan og Svein Tybakken fra rådmannens stab.


Spesialrådgiver Asbjørn Grøvan orienterte om planarbeidet og hva som er viktige føringer og utviklingstrender som må fanges opp i revideringen av ”den nye” kommuneplanen. Planlegger Marit Eik gjennomgikk de mest sentrale problemstillingene i forhold til arealbruk i Vågsbygd fremover. Hva skal skje på Lumber, Elkem og Andøya? Hun pekte på at det er en utfordring å ha nok arealer til næringsliv. Justering av markagrensen er også en vurdering som må tas. Tilstrekelig med båtplasser er også et sentralt problem. Hun ble avbrutt flere ganger av engasjerte tilhørere som hadde spørsmål og kommentarer.
 

Spørsmål, synspunkter og diskusjon ble i stor grad knyttet til kapasitet på Vågsbygdveien og rekkefølge for utbygging

Her er innspillene som ble notert:
 

 • Midlertidige tiltak på Vågsbygdveien fra Lumber til Møvig er for dårlig.
  Vi må sette et krav om at Vågsbygdveien bygges fullstendig ut tidligere enn planlagt
 • Kommunen må droppe all gratisparkering for egne ansatte og oppfordre andre bedrifter til å gjøre det samme slik at folk tvinges over på alternativ transport, sykler eller går
 • Fletting av trafikken koplet med rundkjøring bedre enn lyskryss som lager stopp. Prøv det!
 • Bro over Kjosdalen vil kunne gi mulig omkjøring fra Voie via Bråvann, Trekanten og evt Slettheia til Meieribakken og dermed avlaste Vågsbygdveien.
 • Vårgsbygdveiens standard er et hinder for å utvikle Vågsbygd som en spennende bydel med kaféer og lignende. Planlegges det f.eks restauranter v/Augelandsbukta?
 • Vil utbygging av båthavner eller boliger komme først?
 • Utbygging av store boligprosjekt i forhold til fortetting av enkelttomter?
  Kommunen må kjøpe Amalienborg og utvikle Kirsten Flagstads minne med allmenn tilgjengelighet.
 • Kyst-sti bør bygges ut i sin helhet
 • Gang- og sykkelsti framfor vern av Kjosbukta