Gå til innhold Hopp til søk
 

Årsrapporter og regnskap

Årsrapporten

Årsrapporten gir en oversikt over kommunens virksomhet. Den har tre hovedtemaer:

  • Kommunens økonomiske og finansielle status
  • Avviksanalyse av drifts- og investeringsregnskapet i forhold til vedtatt budsjettet
  • Vurdering av resultatene - har kommunen nådd målene i det vedtatte handlingsprogrammet?

Forside årsrapporten Kristiansand kommune 2013

Rapporten er en del av kommunens styringsverktøy, og gir et godt grunnlag for arbeidet med neste handlingsprogram. Målgruppen for årsrapporten er først og fremst bystyret.
 
Årsberetningen til bykasseregnskapet (hovedtallsanalysen) inngår som en del av årsrapporten. Det øvrige innholdet baseres på sektorenes årsrapporter.
 
Rapporten er utarbeidet av regnskapssjefen og økonomienheten. Den behandles i formannskapet og bystyret.
 

 

Regnskapet

Regnskapet er trykket i et eget dokument. Du finner bykasseregnskapene som vedlegg til høyre på siden.