Gå til innhold Hopp til søk
 

Skjemaer A til Å

Her finner du en alfabetisk oversikt over kommunens skjemaer. Noen skjemaer er elektroniske slik at du kan sende dem direkte over nettet 24 timer i døgnet. 

Elektroniske skjema blir sendt kryptert gjennom sikker forbindelse til oss. Personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt og personvernet ditt blir ivaretatt. Søkere som sender inn elektroniske skjema får tildelt et referansenummer. Dette nummeret er en kvittering på at søknaden er sendt inn.

Ønsker du en utskrift av et elektronisk skjema før du har fyllt det ut? Klikk på lenken til det aktuelle skjemaet. Velg «Jeg samtykker». Klikk på «Til skjemaet». Klikk på utskriftsymbolet øverst til høyre.

En del skjemaer krever fortsatt Word eller nyere versjoner av Acrobat Reader. Klikk her for å installere Acrobat Reader.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

a
Andøen gård - søknad om leie
Aquarama - leie av idrettsbassenget til skolesvømming
Aquarama - treningstid i terapibasseng
Avfallsplan for rehabilitering/riving (pdf, ingen frist)
Avfallsplan nybygg (pdf, ingen frist)

b
Barnehage - redusert foreldrebetaling (elektronisk skjema)
Barnehageplass (foreldreportalen, frist hovedopptak 1. mars, ellers løpende opptak)
Bekymringsmelding til barnevernet fra offentlig ansatte (pdf)
Bekymringsmelding til barnevernet fra privatperson
Bestilling av tolkeoppdrag
Betalingsavtale skatt
Boligtilskudd
Bostøtte (elektronisk skjema eller papirskjema, frist er den 14. i hver måned)
Byggepakke - bestilling av eiendomsinformasjon
Byggesaksblanketter
ByggSøk (elektronisk utfylling av søknad, lenke til ByggSøk-prosjektet)
Båtplass - endring av adresse/registreringsnummer
Båtplass - Feilmeldingsskjema
Båtplass - fremleie
Båtplass - måleravlesning på strøm
Båtplass - oppsigelse
Båtplass - svarskjema for midlertidig plass 2015
Båtplass - svarskjema på tilbudt plass
Båtplass - søknad om bytte av båtplass
Båtplass - søknad om kommunal båtplass
Båtplass - Søknad om midlertidig plass 2015
Båtplass - søknad om sommeropplag
Båtplass - søknad om å bo i båt i Gjestehavna
Båtplass - vinterfortøyning på vann

c
Christiansholms Festning - søknad om leie (elektronisk skjema)

d
Deling av eiendom (pdf)
Den kulturelle skolesekken - evaluering av tilbud
Den kulturelle skolesekken - søknadsskjema for kulturprodusenter
Driveplikt - søknad om fritak fra kravet om driveplikt (pdf)

e
Eiendomsinformasjon - bestilling av eiendomsinformasjon
Erklæring - avstand til nabogrense (pdf)

f
Ferdigmelding av arbeid på privat vann- og avløpsanlegg (pdf)
Feriekoloni Haraldvigen (pdf)
Fettutskiller - registreringsskjema
Forhåndskonferanse med byggesaksbehandler
Forhåndskonferanse med byggesaksbehandler (pdf)
Forslag til jordleieavtale (pdf)
Frivillighetsprisen (elektronisk skjema, frist 15. juni)
Førstebo - Søknadsskjema og egenerklæring (doc)
Førstebo - Søknadsskjema og egenerklæring (pdf)

g
Gapahuk, lavvo eller liknende på kommunalt friområde - avtale om plassering (pdf)
Gjeldsrådgivning - registreringsskjema (elektronisk skjema)
Godkjenning av tatoverings- og hulltakingsvirksomheter - elektronisk søknadsskjema
Gravemeldingsskjema (doc til utfylling)
Gravemeldingsskjema (pdf)

h
Haraldvigen feriekoloni (doc)
Haraldvigen feriekoloni (pdf)
Henvisningsskjema til pedagogisk psykologisk tjeneste - barnehagebarn(doc)
Henvisningsskjema til pedagogisk psykologisk tjeneste - skolebarn og voksne (doc)
Hogst/rydding på kommunalt friområde (elektronisk skjema, ingen frister)
Husbanken - alle skjema

i
Ildsted- melding og kontroll til feiervesenet
Individuell opplæringsplan - skole (doc)
Individuell opplæringsplan - skole (pdf)
Individuell plan (doc)
Individuell plan (pdf)
Innmelding i grunnskolen i Kristiansand (foreldreportalen)

k
Kartbestilling
Kjøp av tilleggsgrunn fra kommunen
Klage på vedtak om omsorgstjenester og betaling (doc, ingen frister)
Klage på vedtak om omsorgstjenester og betaling (pdf, ingen frister)
Klageskjema - generelt
Kommunal kontantstøtte (elektronisk skjema)
Kommunal utleiebolig - søknad (doc)
Kommunal utleiebolig - søknad (pdf)
Kristianand kommunes kulturpris (elektronisk skjema, frist 1. februar)
Kristiansand International School - Application Form
Kulturskolen (elektronisk skjema, frist 30. april)
Kunstnerstipend (elektronisk skjema, frist 1. okt.)

l
Lavvo, gapahuk eller liknende på kommunalt friområde - avtale om plassering (pdf)
Ledsagerbevis - søknadsskjema (pdf, ingen frister)
Legat - Kristiansand kommunes samlelegat (elektronisk skjema, frist 1. mars)
Legeopplysninger - vedlegg til flere av søknadene (doc)
Legeopplysninger - vedlegg til flere av søknadene (pdf)
Leie av idrettshall - sommertrening (frist 1. april)
Leie av idrettshall til arrangementer
Leie av idrettshall til trening for bedriftsidrettslag (frist 1. mai)
Leie av idrettshall til trening for idrettslag (frist 1. mai)
Leie av kommunalt uteareal til arrangement (elektronisk skjema, ingen frist)
Leie av kommunalt utendørsanlegg/fotballbane til trening (frist 3. mars)
Lekeplasser - Drifts- og vedlikeholdsavtale (pdf)
Lekeplasser - Egenerklæring for kontroll av lekeplassutstyr
Lekeplasser - Kontroll- og avviksskjema (pdf)
Lekeplasser - Sjekkliste for lekeplassutstyr (pdf)

m
Meglerpakke/Takstpakke - bestilling av eiendomsopplysninger
Meld fra om feil - tekniske tjenester
Meldeskjema badeanlegg, bassengbad og badstu
Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomheter (elektronisk skjema)
Miljøsanering for boliger og fritidsbebyggelse - skjema for beskrivelse (excel, ingen frist)
Miljøsanering for boliger og fritidsbegyggelse (beskrivelse)
Myren gård - søknad om leie

n
Nabovarsel - gjenpart av nabovarsel (pdf, ingen frister)
Nabovarsel (pdf, ingen frist)
Norskkurs Kongsgård skolesenter - påmeldingsskjema (elektronisk skjema)
Nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og aktiviteter (frist 1. mars)

o
Omsetningsoppgave for alkohol (elektronisk skjema, frist 1. mars. Ved opphør/salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelig omsetningstall er klare)
Omsorgstjenester (doc)
Omsorgstjenester (pdf)
Oppmåling av eiendom (pdf)

p
Påslippstillatelse til kommunalt avløpsnett - små virksomheter (skjema P2)
Påslippstillatelse til kommunalt avløpsnett - større virksomheter (skjema P1)

r
Rask psykisk helsehjelp (pdf)
Reseksjonering av eiendom (pdf)

s
Salgsbevilling for alkohol - godkjenning av ny styrer/stedfortreder (elektronisk skjema)
Salgsbevilling for alkohol (elektronisk skjema)
Sammenslåing av eiendommer (doc)
Seksjonering av eiendom (pdf)
Septiktank - søk om kortslutning (elektronisk skjema, ingen frist)
Serveringsbevilling - godkjenning av ny daglig leder (pdf)
Serveringsbevilling (doc)
Serveringsbevilling (pdf)
Servicebolig (doc)
Servicebolig (pdf)
SFO (skolefritidsordning) - søke om, endre eller si opp plass (foreldreportalen)
Skatteattest (elektronisk skjema, ingen frister)
Skjenkebevilling - godkjenning av ny styrer/ny stedfortreder (doc)
Skjenkebevilling - godkjenning av ny styrer/ny stedfortreder(pdf)
Skjenkebevilling - utvidelse av bevilling for brennevin (doc)
Skjenkebevilling - utvidelse av bevilling for brennevin (pdf)
Skjenkebevilling (doc)
Skjenkebevilling (pdf)
Skjenkebevilling for enkeltanledning (elektronisk skjema)
Skogfond - tilskudd til skogkultur (doc)
Skogfond - tilskudd til skogkultur (pdf)
Skolefritidsordning (SFO) - søke om, endre eller si opp plass (foreldreportalen)
Sommerjobb i Kristiansand parkvesen, frist 1. mars
Sosialhjelp, dokumentasjonsliste (pdf)
Sosialhjelp, søknad om økonomisk sosialhjelp (pdf, ingen frister)
Sporadisk overnatting i bygning med annet godkjent bruksområde (lenke til Kristiansandsregionen brann og redning IKS, informasjon og skjema)
Startlån til bolig
Statens elektroniske blankettarkiv (lenke)
Støttekontakt
Søk om å bli støttekontakt (doc, ingen frister)
Søk om å bli støttekontakt (pdf, ingen frister)

t
Tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg (pdf)
Tilskudd - Fleksible tiltaksmidler i bydelen (elektronisk skjema, ingen frister)
Tilskudd - Nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og aktiviteter (frist 1. mars)
Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming
Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner (frist 1. april)
Tilskudd til festivaler, kunst- og kulturformål (elektronisk skjema)
Tilskudd til ideelle og sosiale organisasjoner - søk via skjema for samlelegat (elektronisk skjema, frist 1. mars)
Tilskudd til kulturaktivitet i nærmiljøet (elektronisk skjema, ingen frister)
Tilskudd til leie av skolegymsaler og skolebasseng for ordinære idrettslag (pdf)
Tilskudd til oppstart av barne og ungdomsorganisasjoner
Tilskudd til private grendehus (frist 1. april)
Tilskudd til skolekorps (frist 1. april)
Tilskudd til ungdomstiltak på Samsen kulturhus (elektronisk skjema)
Trefelling på kommunalt friområde

u
Utslipp av avløpsvann fra mindre anlegg (pdf)

v
Vannmåler (doc)
Vedhogst på kommunens friområder
Velforening - registrering
Vi setter pris på ris og ros (elektronisk skjema)
Voksenopplæring/spesialundervisning for voksne - Kongsgård skolesenter (elektronisk skjema)