Gå til innhold Hopp til søk
 

Politiske utvalg

Klikk deg videre til det utvalget du er interessert i fra menyen til venstre.

 

Bystyremøtene
Bystyrets møter overføres på Radio Sør på FM 98,6 og på internett.

Avstemmingsresultater
Du kan nå se hva den enkelte representant har stemt i hver enkelt sak. Klikk her
 
Politiske møter
Her kan du se saker som skal opp til politisk behandling, sakslister til møter i politiske utvalg og finne kontaktinformasjon til medlemmer og varamedlemmer. Større åpenhet og mer innsyn i kommunens aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet, og det er et ønske at flere vil engasjere seg. Se politisk Agenda.

For å se en oversikt over politiske utvalg, styrer, råd og nemder - klikk her (pdf fil)
 
Politisk sekretariat

Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18. 
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Postboks 417, Lund
4604 Kristiansand

Epost: Politisk sekretariat

Formannskapssekretær, Anne Lise Holand Aabø,
tlf. 38 24 34 79

Ordfører sekretær, Trine Marit Aasen,
tlf. 38 07 50 42

Spesialkonsulent, Maren Svenning,
tlf: 38 24 34 80

Utvalgsekretær Byutviklingsstyret,
Grete Skoland Kaspersen,
tlf: 38 24 32 08

Rådhusforvalter Harde Johannessen,
tlf. 934 18 180