Gå til innhold Hopp til søk
 

Politikk

Velkommen til Kristiansand kommunes politiske nettsider. Her finner du informasjon om lokaldemokratiet i Kristiansand.

Politiske utvalg
Informasjon om kommunens politiske aktiviteter er en viktig del av kommunens internettsatsing.  Det at protokoller og sakslister ligger på internett gjør det enklere å følge med i lokalpolitikken.

Større åpenhet og mer innsyn i kommunens aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet, og det er et ønske at flere engasjerer seg.

Klikk her for sakslister og protokoller fra politiske møter 

Her finner du oversikt over politiske styrer og råd (pdf fil) pr. 24.02.14

Be bystyret ta opp saker

På denne nettportalen kan du samle underskrifter til saker du ønsker at bystyret skal ta opp.

Avstemmingsresultater

Du kan nå se hva den enkelte representant har stemt i hver sak i bystyret. Klikk her.

Bystyremøtene

Bystyrets møter overføres på Radio Sør FM 98,6 MHz og på internett www.kommuneradio.no

Byutviklingstyrets leder, Grete Kvelland Skaara (KrF), treffer du i Servicetorvet hver mandag mellom kl. 10.00 og 14.00.
Politisk sekretariat

Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18. 
Henvendelse i 1. etasje

Postadresse:
Postboks 417, Lund
4604 Kristiansand

Epost: Politisk sekretariat

Formannskapssekretær, Anne Lise Holand Aabø,
tlf. 38 24 34 79

Ordfører sekretær, Trine Marit Aasen,
tlf. 38 07 50 42

Spesialkonsulent, Maren Svenning,
tlf: 38 24 34 80

Utvalgsekretær Byutviklingsstyret,
Grete Skoland Kaspersen,
tlf: 38 24 32 08

Rådhusforvalter Harde Johannessen,
tlf. 934 18 180