Gå til innhold Hopp til søk
 
Her finner du aktuell statistikk om Kristiansand. Foto: Anders Martinsen fotografer.

Her finner du aktuell statistikk om Kristiansand. Foto: Anders Martinsen fotografer.

Kristiansandstatistikken

Dette er startside for ulike statistiske data om Kristiansand, fordelt på fire hovedtema og undertema. Her finnes fakta og analyser som kommunen bruker i arbeidet med planer og handlingsprogram. I 2013 jobber vi med å forbedre nettsidene slik at vi kan vise statistikk på kart både for bydeler og kommunen som helhet.

Statistikken omfatter

  • utviklingstrekk i kommunens befolkning og i samfunnet
  • økonomiske analyser
  • tema innenfor kommunen som organisasjon, herunder personalstatistikk

Kristiansands utfordringsbilde 2013

Fra 2012 er det lovbestemt at alle kommuner skal utarbeide planstrategi. Hovedspørsmålet er om kommuneplanen skal revideres. Planstrategien omfatter også kommunens samlede planbehov.

Planstrategien skal basere seg på en drøfting av kommunens utfordringsbilde

  • utviklingstrekk
  • utfordringer
  • muligheter

Kommunen har laget et bakgrunnsdokument for kommunal planstrategi og årets handlingsprogramarbeid, som viser Kristiansands utfordringsbilde 2013.

Regional statistikk

Statistikk om Kristiansand og Kristiansandsregionen finner du også under Agder-fylkenes statistikk-portal.