Gå til innhold Hopp til søk
 

Kommunens eierskap

Kristiansand kommune forvalter betydelige verdier. En stor del av disse verdiene eies gjennom kommunale foretak, interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap eller aksjeselskap. Disse sidene har som hensikt å gi en samlet oversikt over de foretakene og selskapene kommunen har eierandeler i, og stiftelser som kommunen er en del av.

 Illustrasjonsbilde Kristiansand kommune, foto: Anders Martinsen Fotografer

Kommunen har ulik motivasjon for ulike typer eierskap. For en offentlig virksomhet som Kristiansand kommune, vil det være naturlig å skille mellom politisk og finansiell motivasjon.

Politisk motivert eierskap

 • Driften kan være lovpålagt eller utgjør kommunale kjerneoppgaver
 • Motivet for selskapsdannelsen kan være
  • effektivisere tjenesteproduksjonen
  • ønske om bedre samfunnsøkonomiske resultater
  • binde regionen tettere sammen
 • Er i begrenset grad underlagt ordinære avkastningskrav
 • Typiske tjenesteområder er: drift og vedlikehold, VAR, arealdisponering, samferdsel, arbeidsmarkedstiltak og kultur.

Finansielt motivert eierskap

 • Selskap som er markedseksponert
 • Motivet er muligheter for økonomisk utbytte av innskutt kapital og begrenset økonomisk ansvar
 • Selskapene som er finansielt motivert for kommunen er organisert som aksjeselskap

Et slikt skille på motivasjon kan gi rammer for arbeidet med å utvikle eierstrategi for det enkelte selskap og vil kunne påvirke de hensyn som man tar ved sammensetning av styrene. Det er imidlertid ikke alltid like lett å foreta denne inndelingen, da de fleste selskaper har sammensatte mål og hvor motivasjonen delvis har vært finansielt motivert og delvis politisk.