Gå til innhold Hopp til søk
 

Kristiansand ser muligheter internasjonalt

Kristiansand kommune er en aktiv støttespiller og aktør overfor næringsliv, kulturliv og frivillig sektor gjennom internasjonalt samarbeid.

Internasjonalt orientert: Med ordfører Arvid Grundekjøn i spissen promoterte Kristiansand og Sørlandet seg under den store oljemessen, Offshore Technology Conferense (OTC) i Houston, Texas i USA 3.-7. mai 2013. Foto: Kristiansand kommune.

Internasjonalt orientert: Med ordfører Arvid Grundekjøn i spissen promoterte Kristiansand og Sørlandet seg under den store oljemessen, Offshore Technology Conferense (OTC) i Houston, Texas i USA 3.-7. mai 2013. Foto: Kristiansand kommune.

Internasjonalt næringsliv og forskning

Kristiansand er en mangfoldig by med rundt 135 nasjonaliteter.  Byen og regionen har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid, noe vi kan se i næringslivet som har aktiviteter i store deler av verden. Eksempler er Aker Solutions, National Oilwell Varco, Teknova og Elkem Solar. En annen viktig aktør som jobber internasjonalt er Universitetet i Agder.

Frivillige organisasjoner og kulturliv

Byen har flere frivillige organisasjoner som jobber med solidaritetsarbeid over landegrensene. Kulturinstitusjoner, festivaler og kunstnere er andre viktige grupper med kontakter og relasjoner til andre land. 

Kommunen mener dette internasjonale engasjementet er viktig og ønsker derfor å være en støttespiller og aktør overfor alle næringer som opererer i utlandet.

Austin, Houston og Brussel

Kommunen har flere engasjementer internasjonalt. Ett av dem er å få til et mulig samarbeid med University of Texas, Austin i USA, UiA og oljebransjen. I Europa er kommunen med i utviklingen av Sørlandets Europakontor i Brussel. Kontoret skal blant annet bidra til at regionen får fram sine synspunkter og får ivaretatt sine interesser i Europa.

Oljebransjen er viktig for regionen så kommunen har deltatt med delegasjoner til Oljeteknologimessa (OTC) i Houston. I 2013 skjedde dette sammen med representanter for NODE-bedriftene og andre offentlige etater på Sørlandet.

Les mer om Houston-besøket i 2013:
Vil være en god vert
Glad for Houston-offensiv
Sørlandskommuner på oljemessa i Houston 
Populær mottakelse i Houston
Kongelig NOV-besøk i Houston
Presentasjonsfilm av Kristiansand
NOV-forskning for større sikkerhet
I Houston-olje i over 30 år

Prosjekter, nettverk og vertskap

Kommunen er i tillegg med i en rekke andre prosjekter og nettverk (se under), og er vertskap ved mange internasjonale besøk.

Fire hovedområder

Kommunens internasjonale engasjement er forankret i kommuneplanen og skjer på fire hovedområder:

Internasjonale nettverk
Internasjonale prosjekter
Strategiske byer
Vennskapsbyer

Les mer: Kristiansand kommunes internasjonale strategi 2010-2014 (pdf)
Relaterte tema

Kontaktinformasjon

By- og samfunnsenheten
Sentralbord: 38 07 50 00
Send epost

Dagny Anker Gevelt
Internasjonal rådgiver
Telefon: +47 911 86 454
Send epost

Øyvind Lyngen Laderud
Internasjonal rådgiver / næringsrådgiver
Telefon: +47 38 01 96 83
Send epost

Lukas Wedemeyer
Internasjonal rådgiver / næringsrådgiver
Telefon: +47 901 97 222
Send epost