Gå til innhold Hopp til søk
 
Skoler, SFO-er og barnehager åpner igjen. (Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen fotografer)

Skoler, SFO-er og barnehager åpner igjen. (Illustrasjonsfoto: Anders Martinsen fotografer)

Streiken er slutt

Skoler, SFO-er og barnehager åpner igjen onsdag 6. juni. Saken er oppdatert med informasjon om politiske møter, tømming av grønne dunker og betaling for SFO og barnehager.

Partene i kommuneoppgjøret ble enige etter ny mekling, og streiken er slutt fra arbeidstidens begynnelse onsdag morgen.

Det betyr at skoler, SFO-er og barnehager åpner igjen onsdag 6. juni.

Også de andre kommunale tjenestene som har vært berørt av streiken, er i drift igjen fra onsdag. Blant annet var ingeniørvesenet onsdag morgen i gang med å tømme søppeldunker på offentlige steder, og feiebilen var også i sving i sentrum.

Refusjon:
Foresatte skal ikke betale for de dagene barnehager og SFO-er var helt stengt.

Politiske møter:
Kommunalutvalget går som planlagt tirsdag 12. juni. Det samme gjør formannskapet onsdag 13. juni.

Grønne dunker:
Tømming av grønne dunker går som vanlig fra og med onsdag 6. juni.
Husholdninger som ikke fikk tømt grønn dunk under streiken, kan sette ut en ekstra sekk med papir til neste tømmedag for grønn dunk.

Borettslag og storkunder må kontakte Avfall Sør og avtale nærmere henting av grønn dunk. 

 

Kontaktperson for pressen:

Personalsjef Steinar Harbo: 481 57 951