Gå til innhold Hopp til søk
 

Sosialfaglig oppfølging


Beskrivelse

Enhet for sosiale og forebyggende tjenester tilbyr hjelp til mennesker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester knyttet til rus, psykiatri og sosiale problemer, samt mennesker som midlertidig eller permanent står utenfor arbeid- og/eller arbeidsrettet aktivitet.

Bruker kan forvente å bli møtt av løsningsorienterte ansatte med god sosialfaglig kompetanse.

Målgruppe

Personer som ønsker å bedre sin rusmestring og/eller trenger oppfølging i bolig. Pårørende av rusavhengige. Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Kriterium/vilkår

Må være folkeregistrert i Kristiansand kommune.

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvendelse om bistand/oppfølging rettes direkte til enhet for sosiale og forebyggende tjenester (Sofot).

Søknaden sendes til

Enhet for sosiale og forebyggende tjenester (Sofot).

Søknadsfrist

Ingen

Saksbehandling

Henvendelsen vil bli vurdert av eget mottaksteam i forhold til oppfølgingens omfang og varighet. 

Kontaktavdeling

Navn Sosiale og forebyggende tjenester Telefon 38 17 93 00 Besoksadresse Dronningens gate 16 4. og 5. etg 4604 KRISTIANSAND S Apningstid Kontorer: mandag til fredag kl. 08.00-15.30, Møteplassen: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 10.00-13.00


Pris for tjenesten

Gratis.